Christian Michelsensgt. 1-3 installerte bergvarme

Sameiene Carl Berners Plass 2 og Christian Michelsens gate 1 – 3 installerte bergvarme.
Chr%20Mich%20gt%201%20-%203
 Bygningene består av 84 leiligheter hvorav 1. etasje i begge bygninger er butikklokaler.

Etter at bergvarme ble installert er energibruken redusert med nesten 60%. Det er borret 11 energibrønner på parkeringsplassen i bakgården. Prosjektet er finansiert med tilskudd og lån fra Oslo Kommunes enøk-fond og medførte reduksjon i felleskostnadene allerede første driftsår.