Borettslaget Trondhjemsveien 170 faset ut oljefyring og installerte bergvarme

trondheimsveien
Borettslaget Trondhjemsveien 170 gikk for bergvarme. Borettslaget på Rosenhoff, mellom Sinsen og Carl Berner, har 97 leiligheter og har vært storforbruker av fyringsolje i mange år. På generalforsamlingen i 2016 bestemte beboerne at de skulle skifte ut det gamle fyringsanlegget og gå over til fornybar energi med bergvarmepumper.

Nordisk Energikontroll fikk totalentreprisen på prosjektet og sørget for at borettslaget installerte bergvarmepumper og oppgradering av varmtvannssystemet.

Nordisk Energikontroll ble engasjert gjennom et forprosjekt hvor flere alternativer ble utredet. Det viste seg ganske raskt at bergvarme var i en særklasse. Installasjonen av bergvarme medførte ikke noen økning av felleskostnadene, da besparelsen dekket disse.

Prosjektet ble støttet av Oslo Kommunes Klima- og energifond med ca. kr. 500.000,-