Borettslaget Iladalen I installerte bergvarme

Det ble etablert en brønnpark med 17 energibrønner på 300 meter.
Iladalen%20I
 Varmepumpeanlegget dekker grunnlasten i varmeanlegget, mens elektrokjelen og oljekjelen benyttes som spisslast på de kaldeste dagene.

Borettslaget fikk tilskudd fra Oslo kommunes enøk-fond med kr. 738.000,-

Nordisk Energikontroll gjennomførte dette prosjektet som en totalentreprise. Brønnboring ble utført av Båsum Boring AS, rørabeider av Vestkon AS og el.arbeider av Bravida AS.