Borettslaget Etterstad Øst installerte bergvarme

Borettslaget Etterstad Øst består av 4 blokker og valgte Nordisk Energikontroll da de skulle fase ut oljefyring. Borettslaget installerte sommeren 2017 bergvarme i de fire blokkene. Prosjektet medførte at de ble oljefri. Energibruken ble redusert med nesten 700.000 kWh/år. Med en energipris på 1 kr/kWh tilsvarer det kr. 700.000,-/år. Borettslaget har totalt 108 leiligheter.
Etterstad
I dette prosjektet ble det sanert 4 oljekjeler inkl. oljetanker. Det ble installert NIBE bergvarmepumper og boret 20 energibrønner. OBOS Prosjekt har tilrettelagt prosjektet for borettslaget og hadde prosjektledelsen under gjennomføringen.

Borettslaget benyttet samtidig anledningen til å gjøre en total gjennomgang av sitt varmeanlegg. Det ble installert nytt beredersystem, alle leiligheter fikk termostatstyrte radiatorventiler og varmeanlegget ble innregulert. Prosjektet ble støttet av Oslo Kommunes enøk-fond og av OBOS.

Nordisk Energikontroll AS som administrerer Byggdriftaliansen gjennomfører konvertering til bergvarme.
Etterstad2
NIBE bergvarme sørger for oppvarming og varmtvann