Boligbygg konverterer til fjernvarme

boligbygg-fjernvarme
I løpet av høsten 2015 ble oljekjelene i Trondheimsveien 403 og Trondheimsveien 405 faset ut, og det ble installert fjernvarme som energikilde til både varme og forbruksvann. Det er Boligbygg Oslo KF som eier byggene, og som ville over til renere energi.

Nordisk Energikontroll vant en åpen anbudsrunde i løpet av sommeren 2015. NOEN var totalentreprenør for prosjektet, og gjennomførte prosjektet sammen med sine underentreprenører.

De gamle oljekjelene og oljetankene på adressene ble fjernet, og pipeløpene ble tettet. Fyrsentralene ble fullstendig renovert med nye rør samtidig som fjernvarmevekslerne ble installert.

I den nye fyrsentralen ble det også installert automatisk vannrenseanlegg. Et automatisk vannrenseanlegg vil bedre levetiden for hele varmeanlegget, og samtidig forbedre varmeoverføringsevnen for radiatorene i bygget etterhvert som urenheter i rørene fjernes.

Flere aktuelle prosjekter

enova-stotte

Enova støtte til borettslag og sameier

Lillo%20Terrasse%20maps2

Lillo Terrasse Borettslag

Borettslag fire boligblokker med totalt 264 leiligheter
Innstallert 8 stk. NIBE F1345-60 kW varmepumper
Total besparelse på 1 340 000 kWh/år (57,2%)
Lokverksted%20Narvik

Bane Nor

Bane NOR lokverksted i Narvik
Varmepumpen utnytter energien fra 5 energibrønner
Energikostnader redusert fra 366 366 til 151 866 kroner per år, som utgjør 41 prosent
BildeTor

Send oss en uforpliktende forespørsel, for gratis befaring, spørsmål eller pristilbud

Tor Sveine
Teknisk sjef
+47 913 09 703
salg@noen.no

 
Følg oss:
foelg-oss-facebook
foelg-oss-youtube