Boligbygg konverterer til fjernvarme

boligbygg-fjernvarme
I løpet av høsten 2015 ble oljekjelene i Trondheimsveien 403 og Trondheimsveien 405 faset ut, og det ble installert fjernvarme som energikilde til både varme og forbruksvann. Det er Boligbygg Oslo KF som eier byggene, og som ville over til renere energi.

Nordisk Energikontroll vant en åpen anbudsrunde i løpet av sommeren 2015. NOEN var totalentreprenør for prosjektet, og gjennomførte prosjektet sammen med sine underentreprenører.

De gamle oljekjelene og oljetankene på adressene ble fjernet, og pipeløpene ble tettet. Fyrsentralene ble fullstendig renovert med nye rør samtidig som fjernvarmevekslerne ble installert.

I den nye fyrsentralen ble det også installert automatisk vannrenseanlegg. Et automatisk vannrenseanlegg vil bedre levetiden for hele varmeanlegget, og samtidig forbedre varmeoverføringsevnen for radiatorene i bygget etterhvert som urenheter i rørene fjernes.