Bergvarme på Oslo Kristne Senter

I september 2021 ble varmepumpeanlegget på Oslo Kristne Senter på Kjeller satt i drift. Varmepumpene leverer til sammen 240 kW og vil redusere byggets årlige energiforbruk med omtrent 700 000 kWh.
 
20211109_OKS1
Nordisk Energikontroll har prosjektert og installert varmepumper med bergvarme. Anlegget forsyner bygget med romoppvarming og varmt tappevann. Det er etablert et varmtvannsystem med tappevannspiral i akkumulatortank som forvarmer tappevannet før det går inn i en spisslast-tank. I teknisk rom er det installert 4 stk. NIBE F1345-60 kW varmepumper, til sammen 240 kW, som skal levere 1 100 000 kWh/år. Basert på beregninger, vil varmepumpene ha en energidekningsgrad på 92%. Dette tilsvarer en samlet energibesparelse på ca. 700 000 kWh/år. I ordinær drift vil eksisterende el-kjele benyttes som spisslast og reserve. Eksisterende oljekjeler kan tilkobles dersom varmepumpene og el-kjelen fjernutkobles av netteier. Oljekjelene benytter i dag bio-olje, som er en fornybar energiressurs. For brønnparken er det boret 18 energibrønner på totalt 4 810 meter. Eksisterende frikjølingsveksler er tilkoblet varmepumpeanlegget, slik at bygget får fri kjøling fra brønnparken. Det er i tillegg installert en tørrkjøler[1] for å benytte uteluft som energikilde og for å lade brønnparken.
 
20211109_OKS2
Bilde:
Oslo Kristne Senter sett fra vest.
Glassfasaden på venstre side er byggets front.

 


[1] Frikjøling med tørrkjøler
Tørrkjøler brukes til frikjøling når kjøleaggregat kan stoppes. Normal utetemperatur for start av frikjøling ligger ved ca. 0 - 2 °C. Hvis man hever vanntemperaturen ved lave utetemperaturer, er det mulig å starte ved litt høyere temperaturer.

Flere aktuelle prosjekter

enova-stotte

Enova støtte til borettslag og sameier

Lillo%20Terrasse%20maps2

Lillo Terrasse Borettslag

Borettslag fire boligblokker med totalt 264 leiligheter
Innstallert 8 stk. NIBE F1345-60 kW varmepumper
Total besparelse på 1 340 000 kWh/år (57,2%)
Lokverksted%20Narvik

Bane Nor

Bane NOR lokverksted i Narvik
Varmepumpen utnytter energien fra 5 energibrønner
Energikostnader redusert fra 366 366 til 151 866 kroner per år, som utgjør 41 prosent
BildeTor

Send oss en uforpliktende forespørsel, for gratis befaring, spørsmål eller pristilbud

Tor Sveine
Teknisk sjef
+47 913 09 703
salg@noen.no

 
Følg oss:
foelg-oss-facebook
foelg-oss-youtube