Bane NOR i Narvik har installert bergvarmepumpe

Nordisk Energikontroll har installert varmepumpe med bergvarme i Bane NOR sitt lokverksted i Narvik for å konvertere til fornybar energi.
Anlegg
Nordisk Energikontroll har installert en bergvarmepumpe på Bane NOR sitt lokverksted i Narvik for å konvertere til fornybar energi. Varmepumpen er en NIBE F1345-60 kW modell og utnytter energien fra 5 energibrønner som går ned til en dybde på totalt 1 730 meter. Varmepumpen genererer varme som deretter distribueres gjennom byggets vannbårne aerotempere, som også ble installert i forbindelse med bergvarmeanlegget.
Lokverksted%20Narvik
Bane Nor Narvik - Lokverksted
Følg oss:
foelg-oss-facebook
foelg-oss-youtube