Aromagården


I 2020 installerte Nordisk Energikontroll bergvarme for et produksjonslokale hos Aromagården AS. 
aromagaarden
Lokalet ligger til på Vøyenenga i Bærum. Prosjektet omfattet komplett bergvarmeinstallasjon med brønnpark og nytt rørsystem med aerotempere og viftekonvektorer i lokalene. Tidligere sto det en oljebrenner i energisentralen og varmedistribusjonen foregikk via varmlufts aggregater. Nå er det installert en Nibe F-1345- 60 kW varmepumpe med elkjel på 80 kW som spisslast. Varmepumpen er knyttet til 1 260 meter med energibrønner. Det ble etablert ledningsnett for aerotempere, forvarming av tappevann og det nye vannbårne varmeanlegget. Arotemperne skal dekke et totalt oppvarmet areal på
1 750 kvm.
Energiregnskap%20Aroma%C3%A5rden
Visuell fremstilling av energiregnskap for 2022
 

Varmepumpene benytter 54 105 kWh strøm og leverer 175 188​ kWh med varme.

Hele 69% av produksjonslokalets energiforbruk ble dekket av energi hentet fra fjellet under bakken.


"Vi har installert bergvarmeanlegg som primær varmekilde i industribygningen vår, og er veldig fornøyde med resultatet. Anlegget er pålitelig og har redusert våre energikostnader betydelig. Vi er imponert over effektiviteten selv på de kaldeste dagene. Nordisk Energikontroll har vært hjelpsomme og profesjonelle gjennom hele prosessen. Vi vil anbefale bergvarmeanlegg til andre som ønsker å redusere energikostnader og bidra til en bærekraftig fremtid."

Rolf Storm, styreleder
Aromagården AS

Flere aktuelle prosjekter

enova-stotte

Enova støtte til borettslag og sameier

Lillo%20Terrasse%20maps2

Lillo Terrasse Borettslag

Borettslag fire boligblokker med totalt 264 leiligheter
Innstallert 8 stk. NIBE F1345-60 kW varmepumper
Total besparelse på 1 340 000 kWh/år (57,2%)
Lokverksted%20Narvik

Bane Nor

Bane NOR lokverksted i Narvik
Varmepumpen utnytter energien fra 5 energibrønner
Energikostnader redusert fra 366 366 til 151 866 kroner per år, som utgjør 41 prosent
BildeTor

Send oss en uforpliktende forespørsel, for gratis befaring, spørsmål eller pristilbud

Tor Sveine
Teknisk sjef
+47 913 09 703
salg@noen.no

 
Følg oss:
foelg-oss-facebook
foelg-oss-youtube