Miljøfyrtårn


Vi ønsker å bidra til et mer bærekraftig samfunn og tar derfor ansvar for vår miljøpåvirkning. En viktig del av arbeidet er å være Miljøfyrtårn-sertifisert.

Det betyr at vi har etablert et miljøledelsessystem som styrer klima- og miljøarbeidet og hjelper oss med å oppnå kontinuerlig forbedring.
 
Sertifiseringen inneholder også konkrete krav som må oppfylles innen arbeidsmiljø, avfall, energi, innkjøp og transport. Hvert år fyller vi ut en klima- og miljørapport som gir god oversikt over framgang og forbedringspotensial.

Du kan lese mer om våre prestasjoner her.
 
For å redusere vår negative miljøpåvirkning arbeider vi både internt i virksomheten og eksternt med viktige samarbeidspartnere.
 
Vi ser fram til å jobbe sammen for å skape et mer bærekraftig samfunn, og oppfordrer dere til å kontakte oss med spørsmål eller innspill på salg@noen.no.
 
 
Følg oss:
foelg-oss-facebook
foelg-oss-youtube