Sjøvarme på Narvik havn

Nordisk Energikontroll har prosjektert et sjøvarmeanlegg på Narvik Havn. Tre store sjøkollektorer henter ut varme fra den stabile vanntemperaturen i havnebassenget og varmepumpene utnytter sjøvarmen.

Bilde%20uten%20tittel1
Det er installert 3 stk. NIBE 1345 - 60 kW varmepumper som forsyner kontorbyggene Fagernesveien 2 og 3 med romoppvarming og tappevann. Varmepumpene er dimensjonert for ca. 93% energidekning og er beregnet for å kutte energiforbruket med 743 000 kWh/ år. Dette tilsvarer 64% energibesparelse. 

På grunn av nærhet til isfri sjø, så var sjøvarme den beste løsningen med tanke på både pris og virkningsgrad. En isfri sjø gjør det mulig å plassere sjøkollektorene uten fare for at klumper med is kolliderer med dem og forårsaker skader, forklarer prosjektleder Frank Olsen. 
310119300_782988379775256_6664851362362334874_n

Prosjektleder Frank Olsen med sjøkollektorene.