Lillo Terrasse Borettslag

Nordisk Energikontroll prosjekterte bergvarme på Lillo Terrasse Borettslag i 2019. Det ble installert 8 stk. NIBE F1345- 60kW varmepumper som henter varme fra 32 energibrønner på 375 meter.
 
Lillo%20Terrasse%20maps3
Lillo Terrasse Borettslag består av fire boligblokker med totalt 264 leiligheter. Hver boligblokk har 11 etasjer og består av 66 leiligheter, samt et fyrhus. I hver blokk er det installert 2 stk. NIBE F1345-60 kW varmepumper som grunnlast. Det resterende forbruket vil i hovedsak dekkes av elektrokjelen på ekstra kalde dager. I hovedfyrrommet står det også en oljekjel som er konvertert til bioolje som kan benyttes.

Før installasjonen hadde hver blokk et temperaturkorrigert energiforbruk til varme og varmtvann på 586 000 kWh/år, totalt 2 344 000 kWh/år. Bergvarmeanlegget har energidekning på ca. 90 % og prosjektert for å oppnå besparelse på 335 000 kWh/år for én boligblokk. Det tilsvarer total besparelse på 1 340 000 kWh/år (57,2%) for hele borettslaget.  

Den reelle besparelsen for de individuelle blokkene i 2021 var som følger:
  • Betzy Kjelsbergsvei 7: 197 738 kWh tilført energi, besparelse på 388 262 kWh (66,3%)
  • Betzy Kjelsbergsvei 11: 195 457 kWh tilført energi, besparelse på 390 543 kWh (66,6%)
  • Betzy Kjelsbergsvei 13: 220 395 kWh tilført energi, besparelse på 365 605 kWh (62,4%)
  • Betzy Kjelsbergsvei 15: 204 154 kWh tilført energi, besparelse på 381 846 kWh (65,2%)
I 2021 sparte Lillo Terrasse Borettslag totalt 1 526 256 kWh ved å bytte til bergvarme, som tilsvarer prosentvis besparelse på 65,1%. De har altså spart 186 256 kWh (ca. 14%) mer enn forventet.