Folkvang Boligselskap

Nordisk Energikontroll prosjekterte bergvarme hos Folkvang Boligselskap i 2019. Det ble installert 8 stk. NIBE F1345- 60kW varmepumper. Varmepumpene henter varme fra 25 energibrønner på 400 meter. Anlegget har senere blitt optimalisert for å kunne levere lavere turtemperatur og opprettholde høy termisk komfort.
Folkvang
Energiforbruket før installasjonen var 2 300 000 kWh/år, hvorav 560 000 kWh gikk til varmt tappevann og 1 740 000kWh gikk til romoppvarming. Det ble beregnet at energiforbruket etter varmepumpeinstallasjonen ville være ca. 930 000 kWh/år, altså beregnet besparelse på 1 370 000 kWh (60%). Den reelle besparelsen har vist seg å være enda bedre.
  • I 2020 var elforbruket 797 092 kWh, reel besparelse 1 502 908 kWh (65,3%), 132 908 kWh større besparelse enn beregnet.
  • I 2021 var elforbruket 850 449 kWh, reel besparelse 1 449 551 kWh (63%), 79 551 kWh større besparelse enn beregnet.
  • Prognosert elforbruk i 2022 er 761 000 kWh, prognosert besparelse1 539 000 kWh (66,9%), 169 000 kWh større besparelse enn beregnet.
Ifølge prognosen for 2022 vil dette trolig være det mest effektive driftsåret for varmepumpeanlegget frem til nå.
Folkvang
Bilde fra Folkvangboligselskap.no: Folkvang Boligselskap består av ett boligbygg med 283 leiligheter og er det største boligselskapet i Oslo under samme tak. Bygget ble ferdigstilt i 1934 og har stått i nesten 90 år.