XXL varelager

Skjermbilde%202023-12-29%20234248

XXL Grossist Norge AS- Bonntjennsvegen 13. Foto: Google maps.

I 2023 installerte Nordisk Energikontroll bergvarme på XXLs varelager i Ullensaker. Vi estimerte en energibesparelse på 69%, nå har vi målt reell besparelse.

I energisentralen på XXL er det installert 360 kW varmepumpeeffekt. Varmepumpene leverer varme til romoppvarming og ventilasjon, mens en 500 kW elkjel benyttes til spisslast. Brønnparken har såkalte åpne brønner. Det vil si at grunnvannet føres inn i energisentralen, hvor det veksles i varmeveksler. Fordelen med åpne brønner er at hver brønn kan levere mye mer energi enn en lukket brønn hvor et kuldemedium sirkulerer mellom brønnen og varmepumpen. Brønnparken består av 6 grunnvannsbrønner, hvorav fire pumpebrønner og to infiltrasjonsbrønner, med en dybde på 20 meter hver

Nordisk Energikontroll har levert et robust varmepumpeanlegg som består av 6 varmepumper med 12 kompressorer. Anlegget har opprettholdt effektiv drift og tilstrekkelig varmeproduksjon selv når utetemperaturen var lav. Varmepumpene har klart seg uten hjelp fra spisslast i temperaturer ned til -9 grader. Dette viser at varmepumpeanlegget er godt dimensjonert og har tilstrekkelig kapasitet til å håndtere kaldt vær uten ekstra energitilførsel fra spisslast.

Vi estimerte at varmepumpene ville gi 69% besparelse. Nå har vi har vi målt besparelsen til 66%, noe lavere enn vårt estimat. Ved hjelp av energioppfølgingssystemet Energinet, kan vi analysere driften av varmepumpeanlegget og implementere tiltak for optimalisering. Slik arbeider vi metodisk for å oppnå den estimerte besparelsen.

Optimaliseringen vil omfatte blant annet:

 • Justering av returtemperatur for høyere delta T
 • Implementere komfortstyring
 • Regulering av pumper
 • BRA: 31 872 m2
 • Energibehov: 1 123 850 kWh/år
 • Energibehov/m2: 35,3 kWh/m2
 • 360 kW varmepumpeeffekt
 • Åpen brønnpark
 • 6 grunnvannsbrønner
 • Estimert besparelse: 69%
 • Målt besparelse hittil: 66%
XXL%20estimert

Visuell framstilling av estimert energibesparelse


Det var estimert at varmepumpene ville benytte 352 850 kWh strøm og levere 1 123 850​ kWh med varme.

69% (671 000 kWh) av byggets energiforbruk var estimert å dekkes av varmepumpene.

XXL%20hittil

Visuell framstilling av energibesparelse hittil i år


Målingene i perioden 17. februar til 17. april 2024 viser at varmepumpene benyttet 58 635 kWh og levert 171 100​ kWh med varme.

66% (112 000 kWh) av byggets energiforbruk dekkes av varmepumpene.

BildeTor

Ta kontakt med oss for et uforpliktende møte


Tor Sveine
Teknisk sjef
+47 913 09 703
salg@noen.no

 

Flere aktuelle prosjekter

Lokverksted%20Narvik

Bane Nor

Bane NOR lokverksted i Narvik
Varmepumpen utnytter energien fra 5 energibrønner
Energikostnader redusert fra 366 366 til 151 866 kroner per år, som utgjør 41 prosent
Lillo%20Terrasse%20maps2

Lillo Terrasse Borettslag

Borettslag fire boligblokker med totalt 264 leiligheter
Innstallert 8 stk. NIBE F1345-60 kW varmepumper
Total besparelse på 1 340 000 kWh/år (57,2%)
enova-stotte

Enova støtte til borettslag og sameier

Følg oss:
foelg-oss-facebook
foelg-oss-youtube