XXL varelager

Skjermbilde%202023-12-29%20234248

XXL Grossist Norge AS- Bonntjennsvegen 13. Foto: Google maps.

Nordisk Energikontroll har installert bergvarme hos XXLs varelager på Ullensaker. Vi har installert et anlegg med åpne brønner som består av 6 grunnvannsbrønner med en dybde på 20 meter hver. Av disse brønnene er fire pumpebrønner mens to er infiltrasjonsbrønner. I tillegg benyttes også to eksisterende drensgrøfter for infiltrasjon. I energisentralen har vi installert seks NIBE F-1345-60kW varmepumper med samlet kapasitet på 360 kW. Varmepumpene leverer varme til romoppvarming og ventilasjon og eksisterende fyrkjel benyttes til spisslast.
  • Åpen brønnpark
  • 6 grunnvannsbrønner
  • 360kW varmepumpe effekt
XXL%20estimert

Visuell framstilling av estimert energibesparelse


Varmepumpeanlegget benytter 352 850 kWh strøm til varmepumper og leverer 1 123 850​ kWh med varme.

69% (671 000 kWh) av byggets energiforbruk dekkes av varmepumpene.

BildeTor

Ta kontakt med oss for et uforpliktende møte


Tor Sveine
Teknisk sjef
+47 913 09 703
salg@noen.no

 

Flere aktuelle prosjekter

Lokverksted%20Narvik

Bane Nor

Bane NOR lokverksted i Narvik
Varmepumpen utnytter energien fra 5 energibrønner
Energikostnader redusert fra 366 366 til 151 866 kroner per år, som utgjør 41 prosent
Lillo%20Terrasse%20maps2

Lillo Terrasse Borettslag

Borettslag fire boligblokker med totalt 264 leiligheter
Innstallert 8 stk. NIBE F1345-60 kW varmepumper
Total besparelse på 1 340 000 kWh/år (57,2%)
enova-stotte

Enova støtte til borettslag og sameier

Følg oss:
foelg-oss-facebook
foelg-oss-youtube