Strømpriser og varmepumpe

25. april 2022
De høye strømprisene har ført til at lønnsomheten ved å investere i varmepumpe for sameier og borettslag har økt betraktelig.
 

Hva er fremtidsutsiktene for strømprisene?

Nå virker de norske strømprisene løsrevet fra de svenske prisene og sterkt knyttet til europeiske prisene. En viktig grunn til dette er at siden våren 2021, har overføringskapasiteten fra Sør-Norge til utlandet økt med 62%. Kablene til Storbritannia og Tyskland er på til sammen 2 800 MW og eksportoverføringskapasiteten har økt fra 4 545 MW til 7 345 MW på ett år [1]. Vi er dermed fått en mye sterkere tilknytning til de store europeiske kraftmarkedene enn før. I 1. kvartal 2022 eksporterte Norge 7,3 TWh strøm, mens det ble importert 3,5 TWh. Det ga et eksportoverskudd på 3,8 TWh. Eksporten av kraft på 7,3 TWh er det nest høyeste nivået som er registrert i statistikken uavhengig av kvartal[2].
 

Spørsmålet blir dermed: hvor skal europeiske strømpriser?

Gasspriser, kullpriser, CO2 kvotepriser, utfasing av atomkraftverk og utbygging av ny fornybar energi er alle faktorer som spiller inn. De tøffe målene som EU har satt om kutt i utslipp av CO2 frem til 2030 gjør at energi forventes å være en knapphetsgode. Dette vil gjenspeiles i prisene.

I Nordisk Energikontroll bruker vi en strømpris på konservative kr 1,50 / kWh inklusive nettleie, avgifter og moms i våre lønnsomhetsberegninger. På det prisnivået er lønnsomhetsnivået for en investering i varmepumper svært godt. Fellesutgiftene vil reduseres for hver enkelt beboer under nedbetalingstiden. Ta kontakt for et tilbud!
 
Kontakstr%C3%B8manalyse%20
Figur 1: Eksempel på kontaktstrømsanalyse for et boligsameie i Oslo med 58 leiligheter. Ved å bytte fra direktevirkende elektrisk oppvarming til oppvarming med varmepumpe, så blir fellesutgiftene redusert med til sammen 140 000 kr i året, eller 2 400 kr per leilighet, med 4% rente i nedbetalingsperioden.

Klikk her for å lese mer om ENØk- tiltak i borettslag, sameier og næringsbygg.

 

Kraftflyt%20for%20s%C3%B8rvest%20Norge
Figur 2: Kraftflyten for Sørvest Norge 25. april 2022 kl 11:10: Netto eksport 3 159 MW. Kilde Statnett.


[1] Kilde: Statnett
[2] Kilde: SSB

Prosjekter:

Furuset_forum
14.02.2022
Furuset Forum
Nordisk Energikontroll har utført ny varmepumpeinstallasjon på Furuset Forum.
Sj%C3%B8hagen
24.01.2022
Sjøhagen Brygge
Nordisk Energikontroll har bygget varmesentral på Sjøhagen Brygge.
Tryvannstua_IMG_0869
10.01.2022
Tryvannstua
Vi har installert 2 stk. Nibe F2120-20kW luft til vann varmepumper på Tryvannstua.