Smietangen boligprosjekt

8. desember 2022

Nordisk Energikontroll har etablert en energisentral basert på bergvarme for boligprosjektet på Smeitangen. Boligprosjektet skal bestå av 120 leiligheter, hittil er 44 leiligheter ferdigstilt og tatt i bruk.

Smietangen ligger i nordenden av Langesund sentrum og er omgitt av sjø i nord, øst og vest. Den frittliggende og åpne plasseringen gir potensiale for gode solforhold og vidstrakt utsikt.
 

Smietangen2
Prospektbilde fra Smietangen.no
Energisentralen er plassert i parkeringsgarasjen og blir utbygget i tre byggetrinn, hvorav to trinn er ferdigstilt. Det er montert 2 stk. NIBE F1345- 60kW varmepumper på til sammen 120 kW, og en elektrokjel på 300 kW for spisslast og reserve. Fullt utbygget energisentral vil bestå av 4 stk. varmepumper med totalt 240 kW varmeytelse. Det er vannbåren gulvoppvarming i alle leilighetene.

Det er også installert et tappevannsystem som forsynes av varmepumpene. Det er totalt 5000L forvarmet tappevann fra varmeanlegget som er koblet mot en tappevannsveksler. Anlegget er bygget slik at varmepumpene dekker hele varmebehovet, og hele tappevannsbehovet for alle leilighetene. Brønnparken er etablert i takt med prosjektets ferdigstillelse. Den har total dybde på 8100 meter fordelt på 27 brønner. 

Det totale energiforbruket for alle 122 leilighetene er beregnet å være ca. 1 238 000 kWh/år, hvorav ca. 938 000 kWh/ år vil gå til oppvarming og 300 000 kWh/år vil gå til varmt tappevann.
Smietangen3
Helt nordøst på tomten ligger et høyhus på 10 etasjer som skiller seg ut fra den øvrige bebyggelsen med hensyn til materialbruk, høyde og form. 
Prospektbilde fra Smietangen.no.