Sjøvarmeanlegget på Narvik havn ga 77% besparelse i 2023

Bilde%20uten%20tittel1
Anlegget på Narvik havn består av tre Nibe F-1345 60 kW varmepumper som utnytter den stabile temperaturen i sjøen ved hjelp av tre sjøkollektorer. Anlegget ble satt i drift i høsten 2022, og har gitt kunden betydelige kutt i energikostnadene.

Varmepumpene forsyner kontorbyggene Fagernesveien 2 og 3. På Fagernesveien 3 benyttes det også panelovner i halvparten av bygget, som leverer 126 550 kWh med varme. Det er planlagt å konvertere til vannbåren varme i denne delen av bygget i fremtiden, og varmepumpene er dimensjonert for å dekke hele varmeforbruket i begge bygningene. 

Det har blitt utført flere tiltak for å forbedre driften og kutte energiforbruket. Følgende optimaliseringstiltak ble gjennomført: 

  • Overgang fra konstant 70 °C tur-temp til utekompensert drift
  • Nye pumper
  • Nytt vannbehandlingsanlegg
  • Nytt styresystem
  • Nytt ekspansjonsanlegg
3 sjøkollektorer 

3 x 60 kW varmepumper

Igangkjøring høst 2022

Utført optimalisering
Narvik-estimert
M%C3%A5lt%20Nariv

Estimert energibesparelse

Det var estimert at varmepumpene ville benytte 298 000 kWh strøm og levere 742 000​ kWh varme.

60% av energiforbruket var estimert å dekkes av energi hentet fra sjøen.

 

Målt besparelse i forhold til tidligere år

I 2023 benyttet varmepumpene 174 000 kWh strøm og leverte 611 000 kWh varme.  

Energiforbruket ble redusert med 131 000 kWh gjennom optimalisering av driftsforhold.


Sjøvarmeanlegget, sammen med driftsoptimaliseringstiltak har gitt 77% besparelse i 2023.

Finn-Brattli
Finn Brattli. Foto: narvikhavn.no

"Vi er svært   fornøyde med driften av sjøvarmeanlegget! Det var estimert at vi ville spare 138 000 kr i 2023. Nå viser regnskapet at vi har spart 175 000 kr i løpet av 2023, hele
32 000 kr mer enn estimatet. Dette har vist seg å være en svært lønnsom investering for oss".

Finn Brattli, Rådgiver Eiendom
Narvik Havn KF

BildeTor

Ta kontakt med oss for et uforpliktende møte


Tor Sveine
Teknisk sjef
+47 913 09 703
salg@noen.no

 

Flere aktuelle prosjekter

Lokverksted%20Narvik

Bane Nor

Bane NOR lokverksted i Narvik
Varmepumpen utnytter energien fra 5 energibrønner
Energikostnader redusert fra 366 366 til 151 866 kroner per år, som utgjør 41 prosent
Lillo%20Terrasse%20maps2

Lillo Terrasse Borettslag

Borettslag fire boligblokker med totalt 264 leiligheter
Innstallert 8 stk. NIBE F1345-60 kW varmepumper
Total besparelse på 1 340 000 kWh/år (57,2%)
enova-stotte

Enova støtte til borettslag og sameier

Følg oss:
foelg-oss-facebook
foelg-oss-youtube