Sjøvarme på Narvik Havn

11. oktober 2022
Nordisk Energikontroll har prosjektert et sjøvarmeanlegg på Narvik Havn.

Tre store sjøkollektorer henter ut varme fra den stabile vanntemperaturen i havnebassenget og varmepumpene utnytter sjøvarmen.

Det er installert 3 stk. NIBE 1345 - 60 kW varmepumper som forsyner kontorbyggene Fagernesveien 2 og 3 med romoppvarming og tappevann. Varmepumpene er dimensjonert for ca. 93% energidekning og er beregnet for å kutte energiforbruket med 444 000 kWh/ år. Dette tilsvarer 60% energibesparelse. 

På grunn av nærhet til isfri sjø, så var sjøvarme den beste løsningen med tanke på både pris og virkningsgrad. En isfri sjø gjør det mulig å plassere sjøkollektorene uten fare for at klumper med is kolliderer med dem og forårsaker skader, forklarer prosjektleder Frank Olsen. 

 

310119300_782988379775256_6664851362362334874_n
Prosjektleder Frank Olsen med sjøkollektorene.
Nedheising%20av%20sj%C3%B8kollektor
Nedfheising av sjøkollektor. 
Bilde%20uten%20tittel
Rørene går i en grøft fra energisentralen til en steinmur som grenser til havnebassenget.
Narvik%20Havn_R%C3%B8rP%C3%A5Steinmur
Det er lagt et betongelement med innstøpte trekkerør fra overkant av steinmuren og ned til vannflaten ved lavvann.
Narvik%20Havn_R%C3%B8rMedBetong

Plastslangene er lagt inne i trekkerørene i betongplaten. For å hindre oppdrift er slangene fra betongplaten til sjøkollektorene festet med vektlodd.