Sjøhagen Brygge

24. januar 2022
Nordisk Energikontroll har bygget varmesentral på Sjøhagen Brygge. Vi har prosjektert og installert et anlegg med 3 bergvarmepumper som leverer 180 kW varmeeffekt. Energien hentes fra 330 meters dybde via 16 energibrønner.

Sjøhagen Brygge ligger i strandkanten mellom Son og Moss, med follobanen vil det ta ca. 32 minutter til Oslo. Sjøhagen Brygge omfatter både boliger og næringsbygg, og består til sammen av 7 byggetrinn. Varmesentralen forsyner romoppvarming og varmt tappevann i første og andre byggetrinn. Den er etablert i underetasjen for første byggetrinn. Byggetrinn 1 består av 52 leiligheter, mens byggetrinn 2 omfatter 38 leiligheter og ca. 400 m2 næringsareal. I leilighetene er det installert vannbåren gulvvarme, men på alle baderom benyttes elektrisk gulvvarme. Hver leilighet har også ventilasjon med elektrisk varmebatteri. Det er beregnet at energisentralen skal levere ca. 700 000 kWh/år, hvorav ca. 220 000 kWh benyttes for oppvarming av tappevann, og 480 000 kWh benyttes til romoppvarming.

Varmesentralen eies av Ringerikskraft Nærvarme. Nordisk Energikontroll har stått for prosjektering, prosjektledelse og installasjon av anlegget.
 
Prospekt%20sj%C3%B8hagen
Foto: Prospektbilde fra; sjohagenbrygge.no
Første byggetrinn er fullført og leilighetene er solgt, innflytning starter i mars 2022. Noen rekkehus er igjen for salg. Boligsalget er i gang i andre byggetrinn.