Propanvarmepumper på Coop

14. desember 2021
Varmepumpeanlegget på hovedkontoret til Coop Norge SA ble ferdigstilt i oktober 2021. Propanvarmepumpene har samlet varmeytelse på 420 kW og er beregnet å spare bygget for 1 085 000 kWh i året.

Nordisk Energikontroll har prosjektert og installert propanvarmepumper med åpent brønnsystem[1] på Coop sitt hovedkontor på Haugenstua. Anlegget består av 4 stk. HP600 propanvarmepumper fra den svenske leverandøren Enrad. Varmepumpene har samlet varmeytelse på 420 kW, i tillegg er det en elektrokjele med 600 kW som spisslast. De har også en biooljekjele på 750 kW som står der som en ytterligere sikkerhet. Brønnparken består av til sammen åtte brønner, fire pumpebrønner og fire injeksjonsbrønner. Grunnvann hentes med 15 liter/sekund fra brønnene, med en konstant temperatur på over 7 °C. Byggets energiforbruk før installasjonen var ca. 1 850 000 kWh, etter installasjonen er beregnet energiforbruk ca. 765 000 kWh. Det er for tidlig å si noe om reel forbruksreduksjon, men under de første ukene med drift har varmepumpene levert med en SCOP på 3,4.

Coop har finansiert utbyggingen av anlegget ved hjelp av egne midler, i tillegg til at de fikk 672 000 kr i støtte fra Enova. 
 
20211412_coop
Bilde: 4 stk. HP600 propanvarmepumper fra Enrad. Hver varmepumpene har en varmeytelse på 105 kW.

[1] Åpent brønnsystem 
I en åpen brønnløsning føres grunnvannet inn i energisentralen, hvor det veksles i en varmeveksler (mellomveksler). Derfra veksles varmen gjennom en glykolkrets inn til varmepumpene. Fordelen med åpne brønner er at hver brønn kan levere mye mer energi enn en lukket brønn hvor et kuldemedium sirkulerer mellom brønnen og varmepumpen.