Testing og igangkjøring av energisentralen på Landås boligfelt i Asker kommune

18. oktober 2021
Mandag 18. oktober testet vi de åpne brønnene som skal gi energi til de første 187 leilighetene i Selvaag Boligs utbygging av til sammen over 600 boliger. Boligfeltet ligger flott til på Høn i Asker.
 
20211018_Bilde%20igangkj%C3%B8ring%20Landa%CC%8As%20L2%20beska%CC%8Aret
NAVN PÅ DE TILSTEDEVÆRENDE 

Nordisk Energikontroll har prosjektert et varmepumpeanlegg med fem NIBE F-1345 60 kW varmepumper, til sammen 300 kW. Fornybar energi hentes fra syv 300 meter dype åpne brønner. Åpne brønner vil si at grunnvannet føres inn i energisentralen, hvor det veksles i en varmeveksler (mellomveksler). Derfra veksles varmen gjennom en glykolkrets inn til varmepumpene. Fordelen med åpne brønner er at hver brønn kan levere mye mer energi enn en lukket brønn hvor et kuldemedium sirkulerer mellom brønnen og varmepumpen. Ulempen er at dette store varmeopptaket krever at hver produksjonsbrønn har pumper langt nede i produksjonsbrønnen. Dette er nybrottsarbeid i Norge og mange fagpersoner er derfor involvert i testing for å sikre god igangkjøring og drift. Norconsults avdeling for Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner (ITB)[1] har gitt verdifull bistand i denne prosessen.
 

[1] ITB står for Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner, og er en betegnelse på teknikk som knytter funksjoner mellom systemer sammen for å lage bedre styring, overvåking eller nye fellesfunksjoner i et teknisk anlegg.

Kilde: www.itbguiden.no