Nordisk Energikontroll har vunnet tre nye bergvarmeanbud 

2
Fra venstre: Aleksander Herrmann, prosjektleder og Frode Fuglset, avdelings- og prosjektleder Telemark.

Nordisk Energikontroll, avdeling Telemark, har vunnet anbud for installasjon av bergvarme på Hauge skole og Solbø sykehjem for Sokndal kommune, og på Heistad skole for Porsgrunn kommune.
 

Sokndal kommune i Rogaland

Vi installerer en propanvarmepumpe med 320 kW kapasitet som skal forsyne Hauge skole og Solbø sykehjem fra en felles energisentral. Vi har estimert at brønnparken vil omfatte 20 energibrønner på 300 meter hver. Vi vil foreta termisk responstest for å evaluere brønnparkens effektivitet og kapasitet og justere brønnparkens størrelse etter resultatet. Varmebehovet er estimert til ca. 1 250 000 kWh/år basert på beskrevet effektuttak.

Risiko- og sårbarhetsanalyse ved installasjon av brannfarlige kuldemedier er medtatt, samt bygging av EX sikkert rom, ettersom varmepumpen har over 4.94 kg kuldemedium per krets og krever plassering i maskinrom.

Definisjon på EX sikkerhet1:

Utstyr med eksplosjonsbeskyttelse (Ex-utstyr), kjennetegner elektrisk og ikke-elektrisk utstyr som er utformet for å hindre eksplosjon, dersom det skulle oppstå en eksplosiv atmosfære av gass eller støv. En rekke beskyttelsesmetoder finnes for å hindre at utstyr forårsaker eksplosjon. Kravene til de ulike metodene er beskrevet i standardserien IEC 60079.

1Kilde: Norsk Elektroteknisk Komite: https://www.nek.no/fagomrader/ex-omrader/

 • Sokndal kommune
  • ​Hauge skole
  • Solbø sykehjem
  • BRA: 5 600 m2
  • 320 kW varmepumpe
  • Brønnpark: 6 000 meter
 
 • Porsgrunn kommune
  • ​Heistad skole
  • ​BRA: 5 300 m2 
  • 250 kW varmepumper
  • Brønnpark: 5 500 meter
Hauge%20skole
Sokndal skole, Hauge i Dalane, Sokndal kommune.
Solb%C3%B8%20sykehjem
Solbø sykehjem, Hauge i Dalane, Sokndal kommune.


Porsgrunn kommune i Telemark

Vi installerer to propanvarmepumper med samlet kapasitet på 250 kW på Heistad ungdomsskole. Ut fra varmepumpenes energi- og effektuttak har vi dimensjonert brønnparken til 15 brønner på 370 meter hver. Skolens varmebehov er oppgitt til 778 000 kWh/år og vi har estimert at varmepumpeinstallasjonen vil dekke 712 000 kWh/år. Dette tilsvarer 90% energidekning.

Heistad%20skole
Heistad ungdomsskole,
Porsgrunn kommune.
NOEN_JPEG%20beskj%C3%A6rt_BAW_08

«I 2023 startet Aleksander Herrmann i Telemark avdelingen og er et svært positivt tilskudd til bedriften. Aleksander er deltidsstudent ved fagskolen på Gjøvik, hvor han studerer Klima, energi og miljø (KEM). Sammen har vi gjennomført flere vellykkede prosjekter. Vår erfaring fra lignende prosjekter har vist at vi ikke bare leverer kvalitet og funksjonelle anlegg, men også kan være best på pris. Vi har lært å unngå uforutsette kostnader som kan føre til fordyrelser i prosjektene våre, og denne tilnærmingen tar vi med oss videre til alle nye prosjekter.»

Frode Fuglset, avdelingsleder Telemark
Nordisk Energikontroll AS

BildeTor

Ta kontakt med oss for et uforpliktende møte


Tor Sveine
Teknisk sjef
+47 913 09 703
salg@noen.no

 

Flere aktuelle prosjekter

Lokverksted%20Narvik

Bane Nor

Bane NOR lokverksted i Narvik
Varmepumpen utnytter energien fra 5 energibrønner
Energikostnader redusert fra 366 366 til 151 866 kroner per år, som utgjør 41 prosent
Lillo%20Terrasse%20maps2

Lillo Terrasse Borettslag

Borettslag fire boligblokker med totalt 264 leiligheter
Innstallert 8 stk. NIBE F1345-60 kW varmepumper
Total besparelse på 1 340 000 kWh/år (57,2%)
enova-stotte

Enova støtte til borettslag og sameier

Følg oss:
foelg-oss-facebook
foelg-oss-youtube