Nærvarme

9. desember 2021
Behovet for fornybar energi og miljøvennlige oppvarmingsløsninger øker på grunn av klimakrisen, samtidig som sameier, borettslag og eiere av næringseiendommer ser etter nye energiløsninger på grunn av de høye strømprisene. Nærvarme er en slik miljøvennlig, fornybar og lønnsom oppvarmingsløsning.
Fjernvarme og Nærvarme – forskjeller og likheter  
Mange er kjent med fjernvarme, men nærvarme er ikke like kjent. Anlegg for fjernvarme og nærvarme er i prinsippet ganske like med tanke på produksjon og distribusjon, hovedforskjellen er størrelsen. Et fjernvarmeanlegg forsyner store områder, som en bydel eller en hel by, mens et anlegg for nærvarme har et mindre distribusjonsnett og forsyner et mindre område. Anlegg for nærvarme benyttes gjerne for borettslag, sameier og yrkesbygg. Distribusjonsnett for nærvarme og fjernvarme er som regel vannbåren. Varmedistribusjonen foregår gjennom isolerte vannrør som fører varmen inn i bygget/byggene og deretter inn i alle de ulike rommene ved hjelp av radiatorer, gulvvarme eller viftekonvektorer (eller en kombinasjon av disse). Varmen produseres i en varmesentral ved hjelp av for eksempel biobrensel, olje, gass eller varmepumpe. I de fleste fjernvarmeanlegg benyttes enten biobrensel, varmepumpe eller varme fra avfallsforbrenning, mens de fleste nye anlegg for nærvarme benytter varmepumpe. Å benytte varmepumpe til oppvarming i form av nærvarme gir mange fordeler, blant annet mulighet for komfortkjøling og kombinert varme og kjøling
 
varmepumper-bygg-meta-nordisk-energikontroll
Nordisk Energikontroll prosjekterer og installerer energisentraler som leverer lokal nærvarme.Vi er eksperter på integrering av varmepumper i energisentraler og leverer nøkkelferdige løsninger for nærvarme.

Vi har prosjektert og installert mange energisentraler som leverer nærvarme. Mange av disse anleggene følger vi opp med både service og energioppfølging (EOS).

Vi tilbyr kostnadsfri og uforpliktende befaring av nærvarme. Ta kontakt for å finne ut om nærvarme kan være aktuelt for ditt bygg.

Vi har installert nærvarme hos en rekke borettslag, sameier og næringsbygg. Ta en titt på våre nærvarme prosjekter.
 
20211109_OKS1
11.11.2021
Bergvarme på Oslo Kristne Senter
varmepumpeanlegget på Oslo Kristne Senter ble satt i drift i september 2021.
20211018_Bilde%20igangkj%C3%B8ring%20Landa%CC%8As%20L2%20beska%CC%8Aret
21.10.2021
Ny energisentral for Selvaag Boligs nye byggefelt
Testing og igangkjøring av energisentralen på Selvaag Bolig sitt nye boligfelt Landås i Asker kommune.
Anlegg
02.06.2020
Bane Nor i Narvik har installert bergvarmepumpe