MS-senteret Hakadal

MS-senteret%20Hakadal_2%C3%97_2%C3%97
MS-senteret Hakadal. Foto: facebook.com.

Nordisk Energikontroll har konvertert fra elektrisk oppvarming til vannbåren varme og installert bergvarme på MS-senteret Hakadal. Prosjektet ble overlevert til kunden 15. desember 2023. MS-senteret er et rehabiliteringssenter som spesialierer seg på rehabilitering for én diagnose - multippel sklerose (MS).

Rehabiliteringssenteret består av en ny del og en gammel del. I den nye delen av senteret, hvor radiatorer allerede var montert, installerte Nordisk Energikontroll en Nibe F-1345 60kW varmepumpe som forsyner radiatorene og varmebatteriet i ventilasjonssystemet. Varmepumpen er beregnet til å dekke størstedelen av energibehovet til oppvarming, som utgjør ca. 90% energidekning. Eksisterende 150 kW elektrokjele vil dekke spisslastbehovet på de kaldeste dagene.

I den gamle delen ble det opprinnelig benyttet elektrisk oppvarming. Nordisk Energikontroll konverterte til vannbåren varme og installerte 23 radiatorer. Vi installerte også en Nibe F-1345 40 kW varmepumpe som forsyner radiatorer, ventilasjonssystemet og tappevannsystemet. Varmepumpene henter energi fra 13 energibrønner med samlet dybde på 3 050 meter. Energibrønnene er prosjektert ut ifra historisk energiforbruk, effekt og grunnforhold.

For hovedfyrrommet er energibesparelsen estimert til 180 000 kWh/år. For tappevannsystem, ventilasjonsaggregatet og etablering av radiatorer i den gamle delen er energibesparelsen estimert til 125 000kWh/år.

  • Konvertering fra elektrisk til vannbåren varme
  • 13 energibrønner
  • 100 kW varmepumpeeffekt
  • Igangkjøring desember 2023
MS-senteret%20VP

«Nordisk Energikontroll har vært svært profesjonelle og hjelpsomme gjennom hele prosjektet. De har vært løsningsorientert og det har vært enkelt å samarbeide med dem, jeg anbefaler dem gjerne». 

Per Gunnar Furuberg, Eiendomsforvalter
MS-senteret Hakadal AS

MS-senteret
Visuell fremstilling av beregnet energibesparelseVarmepumpene benytter 144 000 kWh strøm
og leverer 500 000​ kWh med varme.


Omtrent 71% av byggets energiforbruk blir dekket av energi hentet fra fjellet under bakken.

BildeTor

Ta kontakt med oss for et uforpliktende møte


Tor Sveine
Teknisk sjef
+47 913 09 703
salg@noen.no

 

Flere aktuelle prosjekter

293709787 459421246185631 135837400515087008 n

Nordisk Energikontroll har vunnet tre bergvarmeanbud

293709787 459421246185631 135837400515087008 n

XXL varelager - oppdatering

293709787 459421246185631 135837400515087008 n

Rune Holen begynner i Nordisk Energikontroll

Følg oss:
foelg-oss-facebook
foelg-oss-youtube