Masteroppgave ved OsloMet

18. november 2021
Nordisk Energikontroll har tatt initiativet til en masteroppgave ved OsloMet. Hensikten med oppgaven er å etablere et langsiktig samarbeid og kompetanseutveksling med et forskningsmiljø, i tillegg til å komme i dialog med nyutdannede Ingeniører. 

Masteroppgaven våren 2022 omfatter optimalisering av væskestrømmer og trykkfordeling i store energibrønnparker. Tilstrekkelig væskemengde (liter/sekund) er nødvendig for optimalisering av effektprofilen i hver enkelt brønn i henhold til effektuttak i brønnen. Det er imidlertid praktiske begrensninger for hvordan trykk og væskemengde kan fordeles i brønnparken. Masterstudenten skal optimalisere dette med de begrensninger som ingeniørene i Nordisk Energikontroll setter.
 
20211104_BildeMasteroppgaveOKS
Fra venstre: fra OsloMet, Energi og Miljø i Bygg: Klara Lundgård; Masterstudent, Rebecca Allen; Førsteamanuensis
Fra Nordisk Energikontroll: Kjell Øvrebø; Dr. Ing. og spesialrådgiver, Frank Olsen; Prosjektleder
 

Masteroppgaven tar utgangspunkt i optimalisering av væskestrømmer og trykkfordeling i energibrønnparken til varmepumpeanlegget på Oslo Kristne Senter på Kjeller. Anlegget ble satt i drift i september 2021 og er prosjektert og installert av Nordisk Energikontroll. Les mer