Komfortkjøling med viftekonvektor i boligsameie

25. mars 2022
Nordisk Energikontroll har installert bergvarme hos Waldemar Thranesgate boligsameie, og styreleder Tom Myrås har fått installert kjøling via viftekonvektorer som et prøveprosjekt.  

Vi har installert 3 stk. NIBE F1345-60 varmepumper hos Waldemar Thranesgate boligsameie. Varmepumpene gir samlet effekt på 180 kW. Vi har installert en el- kjele som spisslast, i tillegg står det en olje- kjele på fyringsrommet fra før som kan benyttes for spisslast og reserve. Styreleder Tom Myrås er svært fornøyd med anlegget og sier at det aldri har vært behov for å benytte oljekjelen etter at bergvarmen ble installert. 

Hele sameiet får varmeleveranse fra varmepumpene, men kjøling er kun installert i styrelederens bolig. Styreleder Tom Myrås har to viftekonvektorer; en i stua og en på soverommet. Han er kjempefornøyd med dem og har det komfortabelt både på de kalde vinterdagene og de varme sommerdagene. Dette har Tom å si om viftekonvektorene:

"Mange er skeptiske til viftekonvektorer, de tror at de lager mye lyd og koster mye. Jeg har merket at viftekonvektorene lager svært lite støy sammenlignet med andre tradisjonelle kjøleløsninger, som bordvifte eller aircondition med hjul. De er også utrolig effektive. Vinduer i sørfasaden førte ofte til ubehagelig høye temperaturer i stua og soverommet, men med viftekonvektorene har jeg opplevd at innetemperaturen er behagelig uansett utetemperatur". 
 
Waldemar%20ThranesgateInne
Bilde inne hos styreleder viser en høy veggmontert viftekonvektor.
Til venstre: Tom Myrås, styreleder i Waldemar Thranesgate boligsameie.  
Til høyre: Gunnar Solem, salgs- og markedsleder i Nordisk Energikontroll.
Foto: Ahsan Bashir

 

Kjøleprosessen 

Måten denne kjølingen leveres på heter frikjøling. Det sirkuleres kaldt vann fra energibrønnene og opp i viftekonvektorene i leiligheten til Tom ved hjelp av en sirkulasjonspumpe. Luft sirkulerer over vannrørene inne i viftekonvektoren. Slik blir luften i leiligheten avkjølt og vannet i rørene oppvarmet. Det varme vannet sendes så ned i energibrønnene. Der lagres energien og hentes så ut i fyringssesongen. Dette er en fordel som kommer alle beboerne til gode fordi varmepumpene får litt mer effektiv drift om vinteren enn de ellers hadde hatt. Viftekonvektorer kommer i mange former, farger og fasonger og kan også enkelt bygges inn.
 
Innebygd%20viftekonvektor%20bilde
Eksempel på innebygd viftekonvektor. Bilde fra SGP.no