Gunnar Solem begynner i Nordisk Energikontroll AS

Skjetten, 2. desember 2020

For ytterligere å styrke sin konkurransekraft har Nordisk Energikontroll ansatt Gunnar Solem som salgs- og markedssjef.
gunnar-solem
Gunnar Solem begynte i stillingen den 1. desember. Gunnar har i snart to tiår vært en velkjent person i den norske varmepumpebransjen hvor han har spilt en sentral rolle i å bygge opp ABK Qviller AS til å bli en ledende aktør på det norske varmepumpemarkedet.
Solem har også jobbet i NIBE, både med samfunnskontakt og som salgs- og markedsdirektør i NIBE Energy Systems France. Siden 2003 har han vært engasjert i den norske varmepumpeforeningen, NOVAP, og siden 2005 som styreleder.

– Med Gunnars brede kunnskap og nettverk innen varmepumpebransjen får vi en erfaren kollega med på laget, sier Daglig Leder Olav Feby. Når nå Tor Sveine, som grundet selskapet vårt, går over i stillingen som Teknisk Sjef, og vi har fått de to ledende energiselskapene Eidsiva Bioenergi og Akershus Energi inn på eiersiden, er vi godt organisert for vekst innen leveranser til større bygg av skreddersydde løsninger for oppvarming og kjøling med fornybar energi, legger han til.

– Varmepumper er en unik innretning. Den bruker solenergi til å gi bærekraftig oppvarming og komfortkjøling. Slik oppnår boligeiere og arbeidstakere suveren termisk komfort samtidig som investeringen både er lønnsom for eierne og en svært viktig del av det grønne skiftet. Jeg har funnet det svært meningsfylt å arbeide med varmepumper i løpet av de siste 18 årene. Jeg gleder meg til å kunne fortsette dette arbeidet i Nordisk Energikontroll, en av Norges dyktigste totalentreprenører innen vårt fagfelt, sier Gunnar Solem.