Furuset Forum

14. februar 2022
Nordisk Energikontroll har utført ny varmepumpeinstallasjon på Furuset Forum. Vi har utnyttet restvarme fra kjølemaskiner til ishockeybanen til å varme opp resten av bygget via bergvarmepumpe.

Furuset Forum er en flerbrukshall på Furuset i Oslo. Hallen blir brukt til blant annet håndball, ishockey og kunstløp. Den ble bygget i 1979 og var del av en større avtale mellom Furuset Idrettsforening og IKEA som gikk ut på at IKEA fikk tomt til å bygge varehus, og Furuset Idrettsforening fikk bygget sine idrettsanlegg.

Bygget varmes opp ved hjelp av 2 stk. Nibe F1345-60kW varmepumper som leverer varme og varmt tappevann til bygget. Varmepumpene benytter varme fra kjølemaskiner som lager is til ishockeybanen til å varme opp resten av bygget. Det samlede energibehovet er beregnet å være ca. 700 000 kWh/år, hvorav 150 000 kWh/år går til oppvarming av varmtvann. Beregnet energibesparelse etter installasjon er ca. 514 820 kWh/år og beregnet reduksjon av CO2 utslipp er 47 345 kg/år. Vi har også installert varmegjenvinner i ventilasjonsanlegget med maksimal kjøleeffekt på 123 kW. Furuset Forum har fått økonomisk tilskudd fra ENOVA for tiltakene.
 
FurusetForum%2C%20bilde
Foto: Av Hans-Petter Fjeld – Eget verk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10256040