Folkvang Boligselskap kutter energiforbruket med 63%

Folkvang%20maps
Folkvang Boligselskap består av ett boligbygg med 283 leiligheter og er det største boligselskapet i Oslo under samme tak. Bygget ble ferdigstilt i 1934. Foto: Google Maps.
Nordisk Energikontroll prosjekterte bergvarme for Folkvang Boligselskap i 2019. Det ble installert 480 kW varmepumpeeffekt (8 stk. NIBE F1345-60kW) i kombinasjon med en 411 kW tørrkjøler på taket. Anlegget har senere blitt energioptimalisert for å kunne levere lavere turtemperatur og opprettholde høy termisk komfort. 2022 har vært det mest effektive driftsåret for varmepumpeanlegget frem til nå, med en besparelse på 63%. Bygget har gått fra å ha energimerke E før isntallsjonen, til nå å ha energimerke A.
 • Folkvang boligselskap: 283 leiligheter
 • 25 energibrønner installert
 • Energioppfølging
20211028_Bilde

Vi i Folkvang boligselskap er svært fornøyd med bergvarmeanlegget vårt. Det har vært en utrolig effektiv og pålitelig løsning for oppvarming og varmtvann. Vi har opplevd betydelig reduksjon av våre energikostnader siden vi installerte anlegget, og det er også en miljøvennlig løsning som passer perfekt til vår miljøprofil.

Bergvarmeanlegget har også vist seg å være svært enkelt å vedlikeholde, med minimalt behov for service og reparasjoner. Vi setter stor pris på den ekspertisen og støtten vi har fått fra Nordisk Energikontroll gjennom hele prosessen, fra planlegging til installasjon og oppfølging.

Alt i alt kan vi ikke være mer fornøyd med bergvarmeanlegget. Det har vært en god investering for oss, både økonomisk og miljømessig. Vi vil absolutt anbefale denne løsningen til andre boligselskaper som ønsker å redusere energikostnadene sine og samtidig bidra til en mer bærekraftig fremtid.

Michal Harman, vaktmester
Folkvang boligselskap

folkvang-besparelse
Årlige totale energikostnader for Folkvang før og etter varmepumpeinvesteringen basert på følgende betingelser:
 • Strømpris (ink skatter og avgifter): 1,55 kr/kWh (Fra Tibber Januar 2023)
 • Teknisk levetid: 15 år for varmepumpe og andre bevegelige deler. 50 år for energibrønner, rør og kabler. I de fleste tilfeller er reell levetid betydelig lenger
 • Rente: 6%

Varmepumpene henter varme fra 25 energibrønner på totalt 10 000 meter. Tørrkjøleren øker temperaturen i brønnparken ved å levere varme til energibrønnene når utetemperaturen er høyere enn brønntemperaturen.

Vi har finjustert anlegget for å hjelpe kunden med å oppnå best mulig lønnsomhet:

 • Temperaturen på varmekursen er optimalisert ved å bytte fra "konstant temperatur" i energisentralen til utekompensert temperatur.
 • For å unngå høyt trykk i radiatorene har vi satt inn frekvensstyrte sirkulasjonspumper som stiller turtall iht. behov.
 • Vi leverte nytt beredersystem med nær 90% energidekning fra varmepumpe.

Det graddagsjusterte energiforbruket før installasjonen var 2 087 256 kWh/år. Det ble beregnet at energiforbruket etter varmepumpeinstallasjonen ville være ca. 930 000 kWh/år, altså beregnet besparelse på 1 157 256 kWh (55%). Den reelle besparelsen har vist seg å være enda bedre på grunn av den overnevnte optimaliseringen.

 • I 2020 var elforbruket 797 092 kWh, besparelse 1 290 164 kWh (62%)
 • I 2021 var elforbruket 850 449 kWh, besparelse 1 236 807 kWh (59%)
 • I 2022 var elforbruket 764 363 kWh, besparelse 1 322 893 kWh (63%)

2022 har vært det mest effektive driftsåret for varmepumpeanlegget frem til nå!

Folkvang Boligselskap består av ett boligbygg med 283 leiligheter og er det største boligselskapet i Oslo under samme tak. Bygget ble ferdigstilt i 1934. Foto: Google Maps.

Skjermbilde%202023-05-25%20kl_%2009_12_37
BildeTor

Ta kontakt med oss for et uforpliktende møte


Tor Sveine
Partner og styremedlem - Teknisk sjef
+47 913 09 703
salg@noen.no

 

Flere aktuelle prosjekter

Lokverksted%20Narvik

Bane Nor

Bane NOR lokverksted i Narvik
Varmepumpen utnytter energien fra 5 energibrønner
Energikostnader redusert fra 366 366 til 151 866 kroner per år, som utgjør 41 prosent
Lillo%20Terrasse%20maps2

Lillo Terrasse Borettslag

Borettslag fire boligblokker med totalt 264 leiligheter
Innstallert 8 stk. NIBE F1345-60 kW varmepumper
Total besparelse på 1 340 000 kWh/år (57,2%)
enova-stotte

Enova støtte til borettslag og sameier

Følg oss:
foelg-oss-facebook
foelg-oss-youtube