Få støtte til energikutt i ditt næringsbygg

nergimerking5
enova-6

Nordisk Energikontroll utfører energikartlegging, energimerking, Enova-søknad og totalentreprise

Enova tilbyr flere støtteordninger for næringsbygg. Blant annet: Støtte til energikartlegging og støtte til energikutt på inntil 30%.

Støtte til Energikartlegging

Energikartlegging er en avgjørende fase på veien mot energieffektivitet. Enova dekker inntil 50% av prosjektkostnadene, med en øvre grense på 400 000 kr. Dette tiltaket bidrar til å redusere den økonomiske byrden for deg som næringsaktør, gir deg nødvendig innsikt i energiforbruket og en mer informert tilnærming til energieffektivitetsforbedringer, som igjen legger grunnlaget for reduksjon av både kostnader og miljøpåvirkning.

Støtte til energikutt på inntil 30%

Enova gir også støtte for tiltak rettet mot kutt i energiforbruket. For å kvalifisere seg for denne støtten må næringsbygget oppnå en reduksjon på minst 20% i levert energi i samsvar med NS 3031. Da kan man konkurrere om støtte fra Enova på inntil 30 % av kostnadene, og maksimalt 10 millioner kroner. Det er også et krav at bygningene er energimerket.

Enovas neste tre søknadsfrister er: 22. mars, 24. mai og 30. august

Nordisk Energikontroll, med våre partnere, står klare til å energimerke ditt bygg, utføre energikartlegging, bistå med Enova-søknaden og ta på seg totalentreprisen for din energisentral. Vi tilbyr en enkel, trygg og lønnsom løsning for din bedrift.
BildeTor

Send oss en uforpliktende forespørsel, for gratis befaring, spørsmål eller pristilbud

Tor Sveine
Teknisk sjef
+47 913 09 703
salg@noen.no

 
Følg oss:
foelg-oss-facebook
foelg-oss-youtube