ENØK- tiltak i borettslag, sameier og næringsbygg

4. april 2022
I dag står bygninger for omtrent 40 prosent av energiforbruket, både i Norge og globalt. Bygninger står også for omtrent 40 prosent av det globale klimautslippet. Dette kommer av at det benyttes fossile, ikke fornybare energikilder for drift og oppvarming av bygninger i mange deler av verden. De direkte utslippene knyttet til byggenæringen i Norge er lavere på grunn av overgangen til fornybare energikilder, men byggsektoren har fremdeles et stort potensial for energieffektivisering.
 
Omtrent 80 prosent av bygningene i 2050 har allerede blitt bygget. For å redusere energiforbruket og nå FNs bærekraftmål må vi fokusere på å effektivisere energisystemene i eksisterende bygninger.

Her er 5 smarte ENØK- tiltak for både nye og eksisterende bygg:

 

1. Varmepumpe: Lønnsomt fra dag 1

Det er energibesparende, økonomisk og miljøvennlig å benytte seg av varmepumpe i borettslag, sameier og næringsbygg. Vi har lang erfaring med installasjon av ulike typer varmepumper i både nye og eksisterende bygg.
 
Ved å installere et varmepumpeanlegg benytter du deg av lokal fornybar energi. Samtidig som energikostnadene reduseres med opptil 60- 80 prosent, synker også fellesutgiftene i borettslag/boligsameie!

Når det gjelder finansiering og kjøp av varmepumpeanlegget, så tilbyr vi to løsninger:
 
1. Kjøp av energisentralen. Dermed er det kunden som eier varmepumpeanlegget og energiproduksjonen.
2. Kjøp av energi fra energisentralen. Våre kunder har mulighet til å slippe investering og all risiko knyttet til anlegget. Da er det vår samarbeidspartner Svalun som investerer i energisentralen og eier varmepumpeanlegget, mens kunden kjøper varmepumpebasert energi fra Svalun, som er langt billigere enn strøm. Svalun tar alt ansvar for service og vedlikehold av anlegget. Les mer på Svalun.no.
 
Kontakstr%C3%B8manalyse%20

Illustrasjon: Eksempel på kontaktstrømsanalyse for et boligsameie i Oslo med 58 leiligheter. Ved å bytte fra direktevirkende elektrisk oppvarming til oppvarming med varmepumpe, så blir fellesutgiftene redusert med til sammen 140 000 kr i året, eller 2 400 kr per leilighet, med 4% rente i nedbetalingsperioden.
 

2. Energioppfølging

Ved å installere energioppfølgings system (EOS) fra Nordisk Energikontroll kan du redusere energiforbruket med 3- 15%. Du får et helautomatisk, datastyrt system om overvåker og styrer driften av de tekniske anleggene i bygget. Vi er stolte av å kunne tilby energioppfølging med den beste programvaren og tekniske utrustning med vår egenutviklede administrasjonsløsning for energioppfølging og avfalls- og miljøledelse EnergimeterTM.

3. Termostatstyrt varmestyring

Termostatstyrt varmestyring gir deg mulighet til å styre temperaturen individuelt for hvert rom i hele bygget. Dette sikrer høy komfort og effektivisering av energiforbruket. Romtemperaturen kan styres trådløs via veggtermostat eller via en app på mobilen. Du får individuelle oppvarmingsprofiler for hvert rom og mulighet for integrering i en smarthusløsning. Termostatstyrt varmestyring gir stort sparepotensiale. Du kan forvente å redusere strømregningen med 10 prosent ved nattsenking. Senker du i tillegg temperaturen på dagtid når du er på jobb, kan du forvente å totalt spare 15 prosent. Anslagsvis kostnad for installasjon er 10 000- 20 000 kr per leilighet.
 

4. Skifte av vinduer

Skifte av gamle vinduer øker byggets evne til å holde på varmen. Nye vinduer vil også øke komforten og inneklimakvaliteten og redusere negative helseeffekter i bygget ved å redusere kaldras og senke kuldebroverdier. Når bygget klarer å holde på mer varme kan varmepumpen kjøres med lavere temperatur. Dette medfører fordelsaktiv drift og mer effektiv varmeproduksjon, som igjen medfører økonomisk gevinst.
 

5. Individuell måling av energibruk

Å installere målere i alle leilighetene i et borettslag/ boligsameie kan medføre ytterligere besparelse og reduksjon i bruk av energi. Når energibruken for hele blokken deles mellom beboerne, er man ofte ikke så nøye på hvor mye energi man bruker til oppvarming eller hvor lenge man dusjer. Hvis det derimot monteres individuelle målere i hver leilighet, blir man mer påpasselig. Ifølge Norsk Fjernvarme, så tyder både norske og utenlandske undersøkelser på at man kan spare omkring 10- 15% av energi til romoppvarming og oppvarming av tappevann med individuell måling av forbruk.

EUs energieffektiviseringsdirektiv ruller nå ut at individuell måling av energiforbruk blir obligatorisk. Dette kan også bli norsk lov. Det vil si at man vurderer dette som relevant for EØS-avtalen. Uavhengig av EU er individuell energimåling sunn fornuft. Når energien er dyr ønsker man ikke å betale for naboens forbruk.
 

Enovastøtte for energi- og miljøtiltak

Enova kan bidra med kartleggingsstøtte for energi- og miljøtiltak i borettslag og boligsameier. Støtteordningen skal fremme det grønne skiftet ved å senke terskelen for å utføre lønnsomme og smarte energiøkonomiseringstiltak. kartleggingen skal gi konkrete anbefalinger om mulige tiltak med tilhørende teknisk løsning, kostnader og lønnsomhet. Klikk her for å lese artikkelen om Enovastøtte til borettslag og boligsameier.