Byggdrifts-seminaret 2023

Van Ha Doan fra Kompa AS holdt et foredrag om den nye nasjonale veilederen for vannbehandling for Nordisk Energikontroll og våre partnere i Byggdriftsalliansen.

Byggdrift%202023
Van Ha’s foredrag om den nye nasjonale veilederen for vannbehandling under årets byggdrifts-seminarFoto: Gunnar Solem.

Nordisk Energikontroll og Byggdriftsalliansen samlet seg på Hotell Hadeland for å utveksle kunnskap og få innsikt i de nyeste utviklingene og trendene i bransjen. Et høydepunkt var Van Ha Doans presentasjon av den nye nasjonale veilederen for vannbehandling som setter en ny bransjestandard for optimale driftsforhold og energieffektivitet i lukkede varme- og kjøleanlegg. Denne kunnskapen er avgjørende for alle som arbeider med energiløsninger og bidrar til å styrke kompetansen til deltakerne i både Nordisk Energikontroll og Byggdriftsalliansen.
 
Få mer informasjon om foredraget og den nye veilederen ved å besøke Kompa AS sin hjemmeside: https://www.kompa.no/aktuelt/seminar-hos-nordisk-energikontroll


 
16. mai 2023