Biltema Arendal installerer bergvarme med frikjøling

Biltema%20Arendal_googlemaps
Biltema Arendal. Foto: Google Maps.
Biltema Arendal har tatt et stort steg mot en bærekraftig fremtid ved å installere bergvarme. Nordisk Energikontroll har installert et anlegg som består av to Thermia XL varmepumper med en kapasitet på 88 kW hver. Varmepumpene er koblet til 13 energibrønner, med hver brønn som strekker seg ned til 300 meters dybde. Nordisk Energikontroll har tatt dette anlegget et skritt videre ved å koble det opp med frikjøling fra brønnparken. Frikjølingen er koblet til tre ventilasjonsaggregater plassert på et teknisk rom på taket. Dette betyr at anlegget henter tilnærmet kostnadsfri kjøling fra brønnparken som leveres til bygget via ventilasjonssystemet. Noe som bidrar til bedre inneklima og økt komfort for de ansatte og kundene i butikken.
  • Næringsbygg
  • Energibrønner: 3 900 meter
  • Bergvarme med frikjøling
  • Igangkjøring høst 2023
Frode

Det har vært givende å være en del av dette spennende prosjektet hos Biltema Arendal. Sammen med Biltema har vi laget en varmepumpeløsning som vil bidra til å redusere deres energikostnader og miljøavtrykk, og samtidig bidra til bedre inneklima og økt komfort. Vi håper at dette prosjektet vil inspirere og oppmuntre andre til å ta i bruk slike bærekraftige tiltak.

Frode Fuglset, prosjektleder
Nordisk Energikontroll AS


Gjennomsnittlig graddagjustert forbruk fra 2018 til 2021 var 502 585 kWh/år. Med det nye bergvarmepumpeanlegget er det beregnet at Biltema Arendal vil oppnå en energibesparelse på hele 335 926 kWh/år (ca. 67%). Dette tilsvarer ikke bare store kostnadsbesparelser, men også en betydelig reduksjon i klimagassutslippene. CO2-reduksjonen er anslått til å være 31 203 kg/år. Dette er en viktig milepæl for Biltema Arendal, som nå kan vise vei for andre bedrifter og organisasjoner som ønsker å redusere sitt miljøavtrykk.
Biltema%20Arendal%20besparelse
Visuell fremstilling av beregnet energibesparelseVarmepumpene benytter 166 659 kWh strøm og leverer 502 585​ kWh med varme.


Omtrent 67% av byggets energiforbruk blir dekket av energi hentet fra fjellet under bakken.

BildeTor

Ta kontakt med oss for et uforpliktende møte


Tor Sveine
Teknisk sjef
+47 913 09 703
salg@noen.no

 

Flere aktuelle prosjekter

Lokverksted%20Narvik

Bane Nor

Bane NOR lokverksted i Narvik
Varmepumpen utnytter energien fra 5 energibrønner
Energikostnader redusert fra 366 366 til 151 866 kroner per år, som utgjør 41 prosent
Lillo%20Terrasse%20maps2

Lillo Terrasse Borettslag

Borettslag fire boligblokker med totalt 264 leiligheter
Innstallert 8 stk. NIBE F1345-60 kW varmepumper
Total besparelse på 1 340 000 kWh/år (57,2%)
enova-stotte

Enova støtte til borettslag og sameier

Følg oss:
foelg-oss-facebook
foelg-oss-youtube