Bergvarme på Oslo Kristne Senter

9. november 2021

I september 2021 ble varmepumpeanlegget på Oslo Kristne Senter på Kjeller satt i drift. Varmepumpene leverer til sammen 240 kW og vil redusere byggets årlige energiforbruk med omtrent 700 000 kWh. 

Nordisk Energikontroll har prosjektert og installert varmepumper med bergvarme. Anlegget forsyner bygget med romoppvarming og varmt tappevann. Det er etablert et varmtvannsystem med tappevannspiral i akkumulatortank som forvarmer tappevannet før det går inn i en spisslast-tank. I teknisk rom er det installert 4 stk. NIBE F1345-60 kW varmepumper, til sammen 240 kW, som skal levere 1 100 000 kWh/år. Basert på beregninger, vil varmepumpene ha en energidekningsgrad på 92%. Dette tilsvarer en samlet energibesparelse på ca. 700 000 kWh/år. I ordinær drift vil eksisterende el-kjele benyttes som spisslast og reserve. Eksisterende oljekjeler kan tilkobles dersom varmepumpene og el-kjelen fjernutkobles av netteier. Oljekjelene benytter i dag bio-olje, som er en fornybar energiressurs. For brønnparken er det boret 18 energibrønner på totalt 4 810 meter. Eksisterende frikjølingsveksler er tilkoblet varmepumpeanlegget, slik at bygget får fri kjøling fra brønnparken. Det er i tillegg installert en tørrkjøler[1] for å benytte uteluft som energikilde og for å lade brønnparken.
 
20211109_OKS2
Bilde: Oslo Kristne Senter sett fra vest. Glassfasaden på venstre side er byggets front.

[1] Frikjøling med tørrkjøler
Tørrkjøler brukes til frikjøling når kjøleaggregat kan stoppes. Normal utetemperatur for start av frikjøling ligger ved ca. 0 - 2 °C. Hvis man hever vanntemperaturen ved lave utetemperaturer, er det mulig å starte ved litt høyere temperaturer.