Narvik Havn har konvertert til fornybar energi

Narvik Havn KF har nå installert varmepumpe med bergvarme i forbindelse med konvertering til fornybar energi i Havnes Hus, Havnegata 2.
Havnegata%202
Varmeanlegget ble satt i drift i våren 2020. Bergvarmeanlegget består av 2 stk. varmepumper på totalt 120 kW og det er boret 10 energibrønner på til sammen 2 500 m. Varmeanlegget erstatter bruken av fossil fyringsolje. Beregnet årlig energibesparelse er 290 000 kWh. Prosjektet har mottatt støtte fra ENOVA.
 
Merknad%202020-05-26%20103824
Havnens Hus består av et kontorbygg med 5 etasjer + kjeller.