Mariholtet sportsstue

Nordisk Energikontroll har prosjektert et varmepumpeanlegg på Mariholtet sportsstue. Vi har installert 2 stk. Nibe F2120-20kW luft til vann varmepumper, med elektrokjel som spisslast og reserve og monterte nye radiatorer for lavtemperert varme.
 
20211412_Mariholtet
Sportsstua på mariholtet, med et samlet areal på ca 840 m², er fra 1964 og er en frilufts destinasjon i Oslo. Mariholtet består av to bygninger: Et hovedbygg bestående av peisestue, kjøkken, hybelenhet og underetasje med teknisk rom samt en separat bygning bestående av privatbolig for bestyrerne og kioskutsalg.

Vi har dimensjonert et anlegg med luft-vann inverterstyrte kompressorer [1], noe som gir fantastisk god energibesparelse, ifølge Nibe.no sin side om F2120 maskinene. Det ble installert komplett nytt varmeanlegg i teknisk rom. Det nye varmeanlegget har energileveranser fra en luft til vann varmepumpe og el-kjele. Varmepumpen skal dekke grunnlasten og er dimensjonert for ca. 60 % av dimensjonerende varmeeffekt og vil da dekke ca. 85 % av det årlige energibehovet for bygningen. Det nye varmeanlegget skal dekke hovedbyggets behov for romoppvarming og forvarming av varmt forbruksvann. Alle rom med varmebehov har nye veggmonterte vannbårne radiatorer med termostatstyrte radiatorventiler for direkte regulering. Radiatoranlegget er dimensjonert for tur- og returtemperatur på henholdsvis 50 °C og 35 °C. Varmepumpene er stillegående og det er montert VP-hus som går i ett med bygget for at det ikke skal bli synlig i naturbildet.
 
20211412_Mariholtet
Bilde: Foto.Øystein Søbye. Fra boka "Smak av Oslomarka".
[1]
Inverterstyrt kompressor
At kompressoren er inverterstyrt betyr at den er trinnløs og alltid tilpasser driften etter behovet. Dermed øker varmepumpens effektivitet og energiforbruket senkes ytterligere. Alternativet til inverterstyrte kompressorer er av/på kompressorer.