Føynland skole har installert bergvarme

Føynland skole i Nøtterøy kommune kjører i disse dager igang sitt nye bergvarmeanlegg. I vår ble Nordisk Energikontroll valgt etter en offentilig anbudskonkuranse. Vi har stått for prosjektering og bygging av det nye bergvarmeanlegget.
Foynland-skole
Det er boret 15 energibrønner og det er satt inn varmepumper fra NIBE på 120 kW. Anlegget skal gi fornybar energi til skolen og vil dekke over 90% av energibruken til oppvarming, ventilasjon og varmtvann.

Nordisk Energikontroll AS som administrerer Byggdriftaliansen gjennomfører konvertering til bergvarme. I dette prosjektet håndterer vi rør med Telerør AS, elektro med  Elektriker Per Johansen AS. Brønnboringen ble utført av Østlandet brønn og energiboring AS.