Bergvarme til Ryggehallen og Halmstad skole

Rygge kommune bestemte seg tidlig i 2018 for at de ville oppgradere til en miljøriktig og fremtidsrettet fyrsentral, samt å fornye ventilasjonsaggregatene i Ryggehallen.
ryggehallen
Nordisk Energikontroll vant den offentlige anbudsrunden, og startet arbeidene med fornyingen i april 2018. Nå er arbeidene godt over halvveis, og skal være ferdig i midten av september. Innen den tid vil følgende arbeider være utført:


Oljekjelene blir sanert

Det installeres varmepumpe med bergvarme som energikilde. Totalt bores det 20x260m energibrønn
Nytt ventilasjonsaggregat for garderobene, samt nytt bassengaggregat (Menerga)
De gamle elektrokjelene erstattes med en ny og moderne modell
Det installeres nytt berederanlegg tilpasset forvarming fra varmepumpe
Alle rørdeler og komponenter i fyrsentralen fornyes

Nordisk Energikontroll er stolte av å utføre prosjektet i samarbeid med våre dyktige samarbeidspartnere:

Rør System
Ing. S. D. Baastad
Caverion Norge avd. Østfold Syd
ABE Brønnboring
Autologic

For å lese om våre allerede ferdige prosjekter kan man se under fanen referanser.