Bane Nor i Narvik har installert bergvarmepumpe

Bane Nor i Narvik har nå installert varmepumpe med bergvarme i forbindelse med konvertering til fornybar energi.
Anlegg
Det er installert 1 stk. NIBE F1345-60 kW varmepumpe.  Varmepumpen produserer varme til byggets vannbårne takpaneler.  Varmepumpene vil ligge som grunnlast og nåværende el-kjele vil være spisslast og reserve dersom varmepumpen faller ut.
 
Det er boret 5 energibrønner på totalt 1 730 m.
Lokverksted
Bane Nor Narvik - Lokverksted