Bamle kommune valgte Nordisk Energikontroll AS

Vi vant anbudskonkurransen for anskaffelse av bergvarmeanlegg til Krogshavn Omsorgssenter. Prosjektet skal gjennomføres av vår Telemarksavdeling nå i høst.
Bamle-bergverme
Totalt skal det bores 12 energibrønner og installeres 2 stk NIBE varmepumper på tilsammen 120 kW. Gjennom dette prosjektet får omsorgssenteret kjøling. En av de store tilleggsfordelene med bergvarme er at man enkelt kan få nesten gratis kjøling. Det gjør at inneklimaet i bygget blir bedre på varme sommerdager Nordisk Energikontroll Telemark vil gjennomføre prosjektet sammen med Telerør AS, Teleklima AS og Porsgrunn brønnboring. Med dette tiltaket faser kommunen ut oljefyring. Varmepumpene vil dekke størstedelen av varmebehovet. Elektrokjeler skal dekke spisslasten. Oljekjelen vil bli stående og klargjøres for nøddrift. Hvis strømmen går i lengre periode kan omsorgssenteret varmes opp med den.