Aromagården kutter strømforbruket med 69%

aromagaarden
I 2020 installerte Nordisk Energikontroll bergvarme for et produksjonslokale hos Aromagården AS. Lokalet ligger til på Vøyenenga i Bærum. Prosjektet omfattet komplett bergvarmeinstallasjon med brønnpark og nytt rørsystem med aerotempere og viftekonvektorer i lokalene. Tidligere sto det en oljebrenner i energisentralen og varmedistribusjonen foregikk via varmlufts aggregater. Nå er det installert en Nibe F-1345- 60 kW varmepumpe med elkjel på 80 kW som spisslast. Varmepumpen er knyttet til 1 260 meter med energibrønner. Det ble etablert ledningsnett for aerotempere, forvarming av tappevann og det nye vannbårne varmeanlegget. Arotemperne skal dekke et totalt oppvarmet areal på
1 750 kvm.
  • Industribygg/produksjonslokale
  • Energibrønner: 1 260 meter
  • Varmepumpe med elkjel
Aromag%C3%A5rden%20inne

Vi har installert bergvarmeanlegg som primær varmekilde i industribygningen vår, og er veldig fornøyde med resultatet. Anlegget er pålitelig og har redusert våre energikostnader betydelig. Vi er imponert over effektiviteten selv på de kaldeste dagene. Nordisk Energikontroll har vært hjelpsomme og profesjonelle gjennom hele prosessen. Vi vil anbefale bergvarmeanlegg til andre som ønsker å redusere energikostnader og bidra til en bærekraftig fremtid.

Rolf Storm, styreleder
Aromagården ASEnergiregnskap for 2022:

Avgitt energi (kWh):                          175 188
Tilført strøm (kWh):                           54 105  
Energibesparelse (kWh):                  121 083

Energibesparelse (%):                       69% 
Energiregnskap%20Aroma%C3%A5rden
Visuell fremstilling av energiregnskap for 2022Varmepumpene benytter 54 105 kWh strøm og leverer 175 188​ kWh med varme.

Hele 69% av produksjonslokalets energiforbruk ble dekket av energi hentet fra fjellet under bakken.

BildeTor

Ta kontakt med oss for et uforpliktende møte


Tor Sveine
Teknisk sjef
+47 913 09 703
salg@noen.no

 

Flere aktuelle prosjekter

Lokverksted%20Narvik

Bane Nor

Bane NOR lokverksted i Narvik
Varmepumpen utnytter energien fra 5 energibrønner
Energikostnader redusert fra 366 366 til 151 866 kroner per år, som utgjør 41 prosent
Lillo%20Terrasse%20maps2

Lillo Terrasse Borettslag

Borettslag fire boligblokker med totalt 264 leiligheter
Innstallert 8 stk. NIBE F1345-60 kW varmepumper
Total besparelse på 1 340 000 kWh/år (57,2%)
enova-stotte

Enova støtte til borettslag og sameier

Følg oss:
foelg-oss-facebook
foelg-oss-youtube