Ventilasjonsanlegg

Vi i Nordisk Energikontroll tar en helhetsvurdering av bygget og dets bruksformål for å finne hvilket ventilasjonsanlegg som vil være mest energieffektivt og optimalt.
Ventilasjon-2
Ventilasjonsanleggene har varmegjenvinnere som bruker den varme inneluften til å varme opp den friske luften som blåses inn. Varmegjenvinningen ligger gjerne på 70 til 85 %, det varierer fra type gjenvinner, og på den måten kan man spare seg for mye energi. Det finnes mange ulike typer varmegjenvinnere, men de to vanligste er en roterende varmegjenvinner og en motstrømsveksler.

Vi i Nordisk Energikontroll tar en helhetsvurdering av bygget og dets bruksformål for å finne hvilket ventilasjonsanlegg som vil være mest energieffektivt og optimalt.

En roterende gjenvinner varmes opp av avtrekksluften og kjøles ned av den friske luften, og overfører på den måten varme fra brukt luft til frisk luft. Denne typen gjenvinner har ofte en høy, og dermed god, og stabil temperaturvirkningsgrad.

En motstrømsveksler separer frisk luft og brukt luft ved at de passerer gjennom parallelle kanaler. Slik kan man blant annet minske risiko for luftoverføring, og de brukes gjerne i anlegg beregnet for ventilering av kjøkken.
BildeTor

Kontakt oss for tilbud

Tor Sveine
Partner og styremedlem - Salgsansvarlig
+47 913 09 703
salg@noen.no

 
ventilasjon-innemiljo-meta-nordisk-energikontroll
Ventilasjon
Ventilasjon skal sørge for at brukere av et bygg opplever et visst komfortnivå når de er innendørs.
luftfordeling-meta-nordisk-energikontroll
Luftfordeling
For å ha et velfungerende ventilasjonssystem er det også viktig at luften som kommer fra ventilasjonsaggregatet fordeles riktig.
Rehabilitering
Et gammelt ventilasjonsanlegg kan skiftes ut med et moderne anlegg med høyere gjenvinningsgrad, og kan på den måten spare deg for en dyr strømregning.
Følg oss:
foelg-oss-facebook
foelg-oss-youtube