Kjøling

Nordisk Energikontroll leverer kjøleanlegg for klima- og prosesskjøling til kunder som har store behov for kjøling.
Bygg som har kjølebehov til prosess- eller klimakjøling, har ofte behov for et eget anlegg som kan gi tilstrekkelig kuldeytelse, kjøling og lav nok temperatur under alle forhold.

Nordisk Energikontroll kan levere anlegg for kjøling som er tilpasset den enkelte kundens behov. I Nordisk Energikontroll har vi kompetanse på prosjektering og installasjon av de fleste typer kjøleanlegg.

Gjennomføring
Nordisk Energikontroll gir fast pris på hele kjøleanlegget. Vi håndterer hele prosjektet for kjøling som totalentreprenør, slik at kunden har ett firma og forholde seg til. Ingeniørene i Nordisk Energikontroll vil styrer hele prosjektet.  Du bør velge en leverandør som har erfaring med kjøleanlegg både i  installasjonsfasen og driftsfasen. Vi har flere referanseanlegg for kjøling som det er mulig å besøke.
BildeTor

Kontakt oss for tilbud

Tor Sveine
Partner og styremedlem - Salgsansvarlig
+47 913 09 703
salg@noen.no

 

Komfortkjøling

Merkostnaden for å få komfortkjøling i nye bygg er overraskende lav. Hvorfor investerer ikke
flere i en så vesentlig komforøkning?


Ofte stilte spørsmål om kjøling

Behovet for kjøling øker med klimaendringen
Hvilke boliger er mest utsatt for høye temperaturer?
Hvordan vi opplever varme variererer fra person til person, hva ønsker vi?
Hvordan få kjøling i hjemmet?
Hvilke boliger er mest utsatt for høye temperaturer?
Hvor mye koster det å installere kjøling når man installerer bergvarme?

Prosjektering av kjøleanlegg

I Nordisk Energikontroll AS har vi kompetanse på beregning av kjølebehov og prosjektering av hele anlegg for kjøling.

Hvis det er samtidig behov for varme og kjøling kan det være meget lønnsomt å installere et anlegg som både leverer kjøling og varme. I moderne bygg er ofte kjølebehovet større enn varmebehovet. Les mer om kombinerte varmepumper for varme og kjøling.


Kjølemaskinen som benyttes i prosjektet

Vi benytter de kjølemaskinene som egner seg til det aktuelle prosjektet. Vi samarbeider tett med ABK AS og Thermocontroll AS. Solide leverandører er viktig dersom det oppstår problemer med utstyret i forbindelse med kjøling.


Energimåling i kjøleanlegg

Det er viktig å prosjektere kjøleanlegget  slik at man får best mulig drift og god besparelse. Nordisk Energikontroll AS anbefaler at det monteres måleutstyr for tilført og avgitt energi ved kjøling, slik at man kan følge kjøleanleggets drift.


Energioppfølging av kjøleanlegget (EOS)

Når kjøleanlegget har blitt montert med energimålere for tilført og avgitt energi er det lurt å etablere energioppfølging. Gjennom systematisk energioppfølging er erfaringen at man opprettholder lave driftskostnader over tid og at man oppdager uønskede avvik tidlig, slik at feil ved kjøling kan utbedres. Nordisk Energikontroll tilbyr dette som en del av kjøleanlegget. Vi kan også komme med forslag til systematisk energioppfølging av hele kundens anlegg dersom dette er ønskelig.
 

Forsikring av kjøleanlegget

Nordisk Energikontroll AS kan levere NIBE kjølemaskiner. NIBE tilbyr sammen med forsikringsselskap en meget gunstig forsikringsordning for kjølemaskinene. Forsikringen er et rimelig tillegg til reklamasjonsrett og vanlig eiendomsforsikring. Den gir bekymringsfri kjøling og drift i opptil 18 år.
 

Service på kjøle-anlegget

Nordisk Energikontroll AS tilbyr serviceavtale for kjøleanlegget. I tillegg til service på selve kjølemaskinen ønsker våre kunder ofte at vi tar ansvar for hele kjøleanlegget. Vi kan håndtere de komponenter som trenger service. Som en del av service-avtalen har vi løsninger for oppstart og kontroll når sesongen for kjøling starter/slutter. Vi har også forskjellige overvåkningsløsninger som kan knyttes opp mot kjøleanlegget. Dette sikrer problemfri kjøling og drift.
kjoling-meta-nordisk-energikontroll
Kombinert varme og kjøling
Bygg som har behov for både varme- og kjøling kan få store besparelser ved å samkjøre dette i en kombinert energisentral.
vannbaren-varme-4
Vannbåren varme
Vannbåren varme gir fleksibilitet ved valg av energikilde, og gir også den beste varmekomforten.
radiator-meta-nordisk-energikontroll
Radiatoranlegg
Sammen med våre dyktige underentreprenører leverer vi radiatoranlegg til de fleste formål.
Følg oss:
foelg-oss-facebook
foelg-oss-youtube