Radiatoranlegg

Nordisk Energikontroll AS er et selskap med fokus på vannbåren varme og fornybar energi. Sammen med våre dyktige underentreprenører leverer vi radiatoranlegg til de fleste formål.
Vi hjelper deg med både utskiftning av eksisterende anlegg og installering av nye systemer. Vi kan også beregne besparelse og kostnader.

Vi har lang erfaring med varmesystemer og bistår med valg av riktig varmeløsning for ditt bygg.

Radiatorer fungerer som et fordelingssystem for varmesentralen som produserer varme. Du har kanskje lagt merke til at eldre radiatorer ofte har en mindre overflate. Dette skyldes at vanntemperaturen er relativt høy i radiatorer som gjerne har benyttet oljekjeler som varmekilder. Nyere anlegg operer med lavere og mer energieffektive temperaturer, og da er det ofte nødvendig med radiatorer som har større overflate.

Norge og store deler av verden står i en klimasituasjon nå som krever at vi legger om hvordan vi bruker og omformer energi. Vannbåren varme står sentralt i veien videre mot å benytte fornybare energikilder i større grad for oppvarming fremfor elektrisitet.
BildeTor

Kontakt oss for tilbud

Tor Sveine
Partner og styremedlem - Salgsansvarlig
+47 913 09 703
salg@noen.no

 
kjoling-meta-nordisk-energikontroll
Kombinert varme og kjøling
Bygg som har behov for både varme- og kjøling kan få store besparelser ved å samkjøre dette i en kombinert energisentral.
kjoeling1-nordisk-energikontroll
Kjøling
Nordisk Energikontroll leverer kjøleanlegg for klima- og prosesskjøling til kunder som har store kjølebehov.
vannbaren-varme-4
Vannbåren varme
Vannbåren varme gir fleksibilitet ved valg av energikilde, og gir også den beste varmekomforten.
Følg oss:
foelg-oss-facebook
foelg-oss-youtube