fbpx

Bergvarme i Westye Egebergsgt. 1-4

Westye Egebergsgt. 1-4 består av fire sameier med tilsammen 300 leiligheter. Sameiene bestemte seg for å fase ut oljefyring og konvertere til bergvarme. Installasjonen ble gjennomført i 2013.

Resultatene viser at borettslagene har hatt 67% energibesparelse, som også betyr 67% i kostnadsbesparelse til fyringsutgifter. Totalt for disse sameiene gir dette en årlig besparelse på ca. 1.875.000 kr!

Hvert av sameiene har 2 stk. NIBE 1345 varmepumper, totalt på henholdsvis 100 eller 120 kW. Samtidig med at de gikk over til bergvarme ble det også installert nytt varmtvannsystem.

Dersom du ønsker å vite mer om dette prosjektet, eller annet rundt bergvarme og ENØK, kan du kontakte oss her, på salg@noen.no, eller på telefon 64 84 55 20.

Du kan også se på videoen fra prosjektet og kontakte styrene

westye_annonse

 

Kontakt oss