fbpx

Bergvarme i Uranienborgveien 11 Nord

Sameiet Uranienborgveien 11 Nord består av 3.800m­², fordelt på 44 leiligheter og to næringslokaler.
Sameiet gikk gjennom en prosess som begynte med en enøkanalyse (for å få støtte) og videre et forprosjekt, før de besluttet å installere bergvarme.

Bergvarmeprosjektet ble gjennomført i 2016.

Beregningene sier at sameiet skal spare ca. 65% i fyringsutgifter, som tilsvarer ca. 360.000 kr pr. år!
Det er installert varmepumper av typen Nibe F1345, med samlet effekt på 100 kW. Det ble boret energibrønner helt ned til 400 meters dyp, grunnet lite uteområde i sameiet. Dette viser at det er mulig å installere bergvarme også på steder med lite plass.
Samtidig med at de gikk over til bergvarme ble det også installert nytt varmtvannsystem.

Nordisk Energikontroll var engasjert for sameiet gjennom hele prosessen, fra enøkanalyse til ferdig installasjon.

 

Dersom du ønsker å vite mer om dette prosjektet, eller annet rundt bergvarme og ENØK, kan du kontakte oss her, på salg@noen.no, eller på telefon 64 84 55 20.

Kontakt oss