fbpx

Kombinerte varme og kjøleanlegg

Bygg som har behov for både varme- og kjøling kan få store besparelser ved å samkjøre dette i et kombinert energianlegg. I slike anlegg inngår normalt varmepumpe, varmebatterier i ventilasjonsanlegg, tørrkjølere og energibrønner. Gjennom inteligent styring vil bygget bruke minimalt med energi både til oppvarming og kjøling. Nordisk Energikontroll har vi kompetanse på prosjektering og installasjon av slike anlegg.

Se videoen fra Sandefjord Lufthavn hvor et slikt anlegg er installert

Teknikken

Energien hentes der den er billigst i øyeblikket. I sommerdrift med kjølebehov forsøker man å oppnå frikjøling i størst mulig grad før man starter varmepumpen. Enten direkte fra uteluft gjennom tørrkjøler eller fra energibrønner. Når det er varmebehov henter varmepumpen energi fra uteluft gjennom tørrkjøleren eller fra energibrønnene.

Ved at energibrønnene brukes både på sommer og vinter kan man dimensjonere energilageret slik at man reduserer kostnader og samtidig får størst mulig besparelse.

Prosjektering

Vi benytter beregningsprogrammet EED (Earth Energy Designer) for å beregne hvor stort energilager man trenger. Det er viktig at energilageret dimensjoneres rett, slik at man får et lager som er tilpasset byggets behov for varme og kjøling.

Varmepumper

Vi benytter de varmepumpene som egner seg til det aktuelle prosjektet. Vi samarbeider tett med ABK AS og Thermocontroll AS. Solide leverandører er viktig dersom det oppstår problemer med utstyret.

Gjennomføring

Nordisk Energikontroll gir fast pris på komplette anlegg for bergvarme. Vi håndterer hele prosjektet, slik at kunden har et firma og forholde seg til.