fbpx

Bergvarme

Bruk av bergvarmepumper er gunstig i Norge. En varmepumpe som har bergvarme som varmekilde er lønnsom og kan gi nærmere 70% besparelse i energibruk til oppvarming.

Bruk av bergvarmepumpe blir stadig mer vanlig. Dette er driftssikre anlegg som har lang levetid og god lønnsomhet. I Nordisk Energikontroll har vi kompetanse på prosjektering og installasjon av slike anlegg.

Teknikken

Energien hentes ut fra energibrønner i fjell som er 150-500 meter dype. Inne i brønnen monteres kollektor i form av plastrør hvor kjølemediet sirkulerer, man utnytter i praksis solenergien som er lagret i fjellet. Energien fra brønnene tilføres varmepumpen som løfter varmen til ønsket temperatur. En av fordelene med slike anlegg er at man får tilgjengelig både varme og kjøling. Varme henter man  ut med varmepumpe, mens man kan hente ut en god del kjøling direkte fra brønnparken som frikjøling

Prosjektering

Vi benytter beregningsprogrammet EED (Earth Energy Designer) for å beregne hvor stort energilager man trenger. Det er viktig at energilageret dimensjoneres rett, slik at man får et lager som er tilpasset byggets behov for varme og kjøling.

Varmepumper

Vi benytter de varmepumpene som egner seg til det aktuelle prosjektet. Vi samarbeider tett med ABK AS og Thermocontroll AS. Solide leverandører er viktig dersom det oppstår problemer med utstyret.

Gjennomføring

Nordisk Energikontroll gir fast pris på komplette anlegg for bergvarme. Vi håndterer hele prosjektet, slik at kunden har et firma og forholde seg til.

Les også om kombinerte varme og kjøleanlegg, og se våre referanser her.