fbpx

Service og Energioppfølging

Nordisk Energikontroll gjennomfører service og energioppfølging for våre kunder.

Gjennom en kombinasjon av elektronisk overvåking og jevnlig service på teknisk utstyr sørger vi for at kundens anlegg får riktig service til rett tid – og lav kostnad.

Energisentralen i bygg representerer en stor verdi. Produksjonsenheter og utstyr krever jevnlig service. Nordisk Energikontroll AS kan ta rollen som overordnet ansvarlig for service av energisentralen. Vi sørger for at service gjennomføres og logges. Man kan gå tilbake i anleggets servicehistorikk og se hva som er gjort.

Rutinemessig service

Rutinemessig service omfatter all service som er nødvendig å gjøre i anlegget i løpet av et driftsår.

Akutt servicebehov

Det kan oppstå situasjoner hvor det er behov for akutt service., F.eks i forbindelse med stopp på en viktig teknisk komponent. I slike tilfeller er det viktig at man raskt får hjelp. Nordisk Energikontroll sørger for lite nedetid på de tekniske systemene.

Elektroniske tjenester og energioppfølging

Nordisk Energikontroll har helt siden vi ble etablert arbeidet med elektroniske tjenester til varmesentraler. Det var vi som utviklet Heatline konseptet. Automatisk valg mellom strøm og olje i fyringsanlegg. Dette konseptet var også kjent under merkenavnet Shell Flexi. Systemene vi utviklet på den tiden ga oss inngående kjennskap til kraftmarkedet fysiske og finansielle energipriser.

Vi har også drevet med laststyring på vegne av Statnett og nettselskaper. På det meste hadde vi over 50 MW i portefølje hos Statnett. Kundene fikk betalt dersom det ble koblet ut. Statnett avviklet ordningen, men vi har nettselskaper som bruker vår software for laststyring. Lastene blir koblet ut momentant og det sendes ut melding til kunden.

  • Automatisk alarmhåndtering gjør at anlegget trenger færre driftsbesøk, men at driftsikkerheten allikevel bedres. Det viser seg at oppdagelsestiden dvs. tiden fra feilen oppstår til den er identifisert ofte kan være lang. Dette fører til økte kostnader og redusert driftsikkerhet. Med automatisk alarmhåndtering overvåkes energisentralen og sikrer at viktige alarmer kommer til rett person øyeblikkelig med SMS og/eller e-post.
  • Energitaxameter – online energioppfølging overvåker energisentralens energibruk online og gir forståelige rapporter. Ukens energiresultat distribueres enkelt på e-post hver mandag, slik at du kan følge med kontinuerlig i hvordan anlegget går.
  • Servicemeldinger . Alle rutinemessige oppgaver som skal gjennomføres i anlegget legges inn i byggets elektroniske dagbok. Når tiden har kommet for at aktiviteten skal gjennomføres går det ut melding til vår serviceadministrasjon, som håndterer at serviceoppgaven blir utført.