Referanser

Bergvarme lager varmtvann på Furua

Furua Borettslag på Lindebergåsen består av 212 leiligheter fordelt på høyblokker og lavhus. På vinteren i 2018...

Les mer

Bergvarme i Sameiet Gange-Rolvs gate 6

Gange-Rolvs gate 6 er et lite sameie på Frogner i Oslo med 12 boenheter. Sameiet bestemte seg for...

Les mer

Bergvarme i Drammensveien 54A

Drammensveien 54A er et lite sameie på Frogner i Oslo med 15 boenheter og et næringslokale. Sameiet bestemte...

Les mer

Bergvarme i Trondheimsveien 170

Sameiet Trondhjemsveien 170 består av 6.095m­², fordelt på 97 leiligheter og et næringslokale. Sameiet gikk gjennom en prosess som...

Les mer

Bergvarme i Uranienborgveien 11 Nord

Sameiet Uranienborgveien 11 Nord består av 3.800m­², fordelt på 44 leiligheter og to næringslokaler. Sameiet gikk gjennom...

Les mer

Konvertering til fjernvarme – Trondheimsveien 403 og 405

I 2015 skulle Oslo kommune, Boligbygg KF, fase ut oljefyring på adressene Trondheimsveien 403 og 405. I...

Les mer

Nes kommune, bergvarme på skoler

Nes kommune bestemte seg for å fase ut de siste oljekjelene på sine bygg i 2016. Det...

Les mer

Bergvarme hos Boligsameiet Kollen

Boligsameiet Kollen består av 113 leiligheter. Sameiet bestemte seg for å fase ut oljefyring og konvertere til bergvarme. Installasjonen ble...

Les mer

Boligbygg konverterer til fjernvarme

I løpet av høsten 2015 ble oljekjelene i Trondheimsveien 403 og Trondheimsveien 405 faset ut, og det...

Les mer

Bergvarme i Westye Egebergsgt. 1-4

Westye Egebergsgt. 1-4 består av fire sameier med tilsammen 300 leiligheter. Sameiene bestemte seg for å fase...

Les mer
Erstatt med midlertidig bilde.

Iladalen I AS

Iladalen I AS består av 116 leiligheter. Sameiet bestemte seg for å fase ut oljefyring og konvertere til bergvarme....

Les mer

Balkeby AS på Majorstuen har installert bergvarme

Borettslaget Balkeby AS installerte varmepumpe i undersentralen samtidig som de installerte nytt varmtvannssystem. Varmepumpen henter energi fra brønnpark....

Les mer